Biyoçeşitlilik Nedir? Biyoçeşitliliğe Yönelik Tehditler ve Biyoçeşitliliği Koruma Çalışmaları

En basit ifadeyle biyoçeşitlilik, doğal dünyadaki tüm organizmaları içerir. Mikroorganizmalar, bitkiler, mantarlar, böcekler ve her tür hayvan birlikte biyoçeşitliliği oluşturur. Terim çoğunlukla, belirli bir alanın veya ekosistemin biyolojik çeşitliliğini tanımlamak için kullanılır; burada, bir alanda çok çeşitli türler (bitkiler veya hayvanlar) yaşıyorsa biyoçeşitlilik bakımından yüksek olarak tanımlanır. Her bölge, ekosistem, biyom veya biyozon kendi çeşitlilik düzeyine sahiptir ve biyoçeşitliliği ölçmenin birkaç farklı yolu vardır, ancak genel olarak Dünya’nın biyoçeşitliliğe sahip bir gezegen olarak kalması son derece önemlidir.

Dünyadaki tüm ekosistemler ve biyolojik sistemler birbirine bağlıdır ve hiç kimse kendi başına işlemez. Aynı şekilde, bir bölgedeki tüm organizmalar, dengede olmak ve sağlıklı bir popülasyon ve çevreyi sürdürmek için birbirlerine güvenirler.

Biyolojik olarak çeşitliliğe sahip bir ekosisteme veya daha yaygın olarak, çeşitliliğe sahip bir gezegene sahip olarak, gezegen ve tüm biyomları optimum, en yüksek performanslarında çalışabilir. Verimlilik yüksektir, hayvan popülasyonları sağlıklıdır ve sistem dengeyi korur.

Bu hassas ekosistemlerin ve bölgelerin, dış faktörlerin devreye girmesi durumunda dengesiz hale gelmesi kolaydır. Bu durumlarda, bir dengesizlik bir sistemi hızla tamamen değiştirebilir, bu da ya daha büyük sorunlara yol açabilir ya da kontrol edilmezse sistemin tamamen çökmesine neden olabilir. Yeni bir bitki tanıtılırsa veya bir tür aşırı avlanırsa, o sistemdeki her hayvan, bitki ve hatta mikroorganizma bir şekilde etkilenir ve hayatta kalmak için adapte olması gerekir veya yok olabilir. Bu nedenle biyoçeşitliliğin korunması, gezegenin sağlığının sağlanması ve ekosistemlerin herhangi bir şekilde çökmesinin veya domino taşlarının art arda gelen olumsuz etkilerinin önlenmesi için kritik öneme sahiptir.

İnsanlar gelişmek için büyük ölçüde biyolojik çeşitliliğe sahip ortamlara güvenir. Biyoçeşitlilik tehdit edildiğinde gıda kaynakları, inşaat malzemeleri ve hatta ilaçlar etkilenebilir. Biyoçeşitlilik için bu ihtiyaç özellikle tarım ve gıda ürünlerinde görülmektedir. Çoğu gıda toplu olarak üretildiğinden veya toplu olarak yetiştirildiğinden, bu gıdaların tohumları, bitkileri ve çeşitleri modernize edilmiştir. Bu nedenle, vahşi doğada doğal olarak meydana gelebilecek birçok gıdanın aksine, bir veya iki ana popüler gıda çeşidi mevcut olabilir. Bunun en iyi örneği muz örneğidir.

Doğal olarak, bir dizi farklı muz türü veya alt türü vardır, ancak çiftliklerde ve tarlalarda sadece bir tür baskındır. Bu nedenle, muz popülasyonu hastalığa karşı son derece duyarlı hale gelir. Doğal bir ortamda, bir alan biyolojik olarak çeşitliyse, bir hastalık bir alanı etkileyebilir, ancak büyük olasılıkla yalnızca belirli bitkileri veya hayvanları hedef alacaktır. Bununla birlikte, o bölgede sadece bir tür bitki varsa, tüm popülasyon yok edilebilir. Muzla ilgili korku budur, çünkü belirli bir muz hedefli virüs, dünyanın muz arzının çoğunu yok etme potansiyeline sahiptir.

Aynı endişe hayvancılıkta da görülebilir. Et veya süt için yetiştirilen ve yetiştirilen birden fazla inek türü olmasına rağmen, bazı sığır ırklarının sığır eti endüstrisi için diğerlerinden daha fazla arzu edildiği iyi bilinmektedir. Bunun nedeni, o ırkın daha yüksek verimli olması veya hastalığa daha az yatkın olması, bir sığır ırkını besleyerek sürünün hastalık gibi dış etkenlere karşı çok daha fazla risk altında olmasıdır.

Benzer şekilde, biyolojik çeşitliliğin kaybı bir alanı savunmasız bırakabilirken, bolluğu fırsat sağlayabilir. Araştırmalar sürekli büyüyor, insanlara faydalı olabilecek her türlü nadir bitki, hayvan ve mikro organizmayı araştırıyor. Bu genellikle tıp bilimi ile ilgili araştırma şeklini alır ve en olası olmayan elementler, bitkiler veya hayvansal yan ürünler kullanılarak tedaviler ve aşılar geliştirilmiştir. Çeşitli ekosistemlerin bu nadir kısımları kullanılmadan, bu tür tedaviler mümkün olmazdı. Biyoçeşitlilik kaybolduğunda, bu bitkiler veya hayvanlar için bir bütün olarak toplumu değiştirebilecek kullanım alanları bulma fırsatı da kaybolur.

Biyoçeşitliliğe Yönelik Tehditler

Biyoçeşitlilik ihtiyacını anlarken, bu çeşitliliğe tehdit oluşturan faktörleri anlamak önemlidir. Dünya’da, ne yazık ki, biyolojik çeşitliliğe yönelik tehditler son birkaç on yılda arttı ve sonuç olarak, bazı çeşitlilik zaten kalıcı olarak kaybedildi. Soyu tükenmiş hayvan ve bitki türlerinin vakaları, gezegenin çeşitliliğinde genel bir azalmaya yol açmıştır. Tarihin bu noktasında, çeşitlilik her zamankinden daha hızlı azalıyor. Türler, 21. yüzyılda, Dünya tarihinin herhangi bir noktasında olduğundan yaklaşık 1000 kat daha hızlı soyu tükeniyor ve bu doğrudan insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Biyoçeşitliliğin azalmasına neden olan ve olmaya devam eden ve çeşitli hassas ekosistemler için çöküş tehdidi oluşturan çok sayıda insan kaynaklı endüstri ve uygulama var. Egzotik evcil hayvan endüstrisi dahil hayvan ticareti; kentsel büyüme; avcılık ve kaçak avcılık; baraj inşaatı ve sulak alan drenajı; ormansızlaşma; Tarım; ve kirlilik, çeşitliliği etkileyebilecek başlıca faktörlerden bazılarıdır.

Özellikle biyoçeşitlilik kaybı açısından gezegendeki en büyük sorunlardan biri balıkçılık endüstrisidir. Aşırı avlanma ve hedef dışı avlanma, büyük miktarlarda balığın ölümüne ve dünyanın her yerindeki balık türlerinin tükenmesine neden oluyor. Sadece hedef türler aşırı avlanmakla kalmıyor – ton balığı, morina ve somon gibi türler – aynı zamanda büyük balıkçılık endüstrisi için mevcut olan sistemler, yollarına çıkan hemen hemen her şeyi süpürüyor ve birçok tür için önde gelen ölüm nedeni oldu.

Örneğin, her yıl yaklaşık 300.000 balina, yunus ve diğer yunus balık ağları ve oltaları tarafından öldürülür ve bu türler için balık avlamayı önde gelen ölüm nedeni yapar. Benzer şekilde, çeşitli kaplumbağa türleri, hedef olmamasına rağmen, onları yakalayan ve öldüren misinalar ve olta kancaları nedeniyle tehlike altına girmiştir. Ormansızlaşma diğer bir önemli faktördür ve bitki çeşitliliği ile daha doğrudan ilgilenir. Endüstriler, belirli bir alandan veya ormandan daha büyük ağaçları keserek veya keserek, o bölgedeki bitkilerin biyolojik çeşitliliğini derhal azaltmaktadır. Bu sadece bu bitkilerin – örneğin çam ağaçlarının – ortadan kaldırıldığı anlamına gelmez, aynı zamanda bu ağaçların yokluğu ekosistemdeki diğer türlerle daha fazla damlama sorunları yaratır.

Büyük ağaçlar bir kez yok olduğunda, daha büyük gölgeliklerin gölgesinde gelişen diğer küçük bitkiler – eğrelti otları veya toprak örtüsü gibi – daha büyük türlerin koruması olmadan artık hayatta kalamazlar. O halde, yalnızca kesilen ağaçlarda yaşayan hayvanların yaşam alanı olmadığı gibi, çalılıklarda yaşayan hayvanlar da yaşam alanlarını etkiler. Bitki ve hayvan türlerinin dengesi bozulduğunda, yaşayacak güvenli bir yerleri veya diğer durumlarda yiyecek avlayacak yerleri olmadığı için türler yok olmaya başlar. Bu şekilde her tür, ottan aslana veya fareden çam ağacına bağlanır. Her hayvan, bitki veya böcek, tüm türlerin dengede kalması için sabit bir popülasyonu sürdürmek için diğerine güvenir.

Biyoçeşitliliği Koruma Çalışmaları

O halde, çeşitliliğin mümkün olduğu kadar çok alanda korunmasını sağlamak önemlidir. Bu, yalnızca insanların kurduğu ve çevreyi olumsuz etkileyen çok sayıda endüstriyi düşünerek yapılabilir. Balıkçılıkla birlikte aşırı avlanma azaltılmalı ve risk altındaki türlerin dolaylı olarak hedef alınmamasını sağlamak için hepsini yakalama teknikleri yasaklanmalıdır. Benzer şekilde, ormansızlaşmanın da değerlendirilmesi gerekiyor. Net kesim, bir alandaki hemen hemen her şeyi ortadan kaldırır ve sürdürülebilir bir süreç değildir. Kesme ve yakma ve döndürme-kırpma yöntemleri gibi işlemler kullanılarak çeşitliliğin korunması gerekmektedir. Bu süreç, her şeyi temizlemek yerine, doğal arazinin bütünlüğünü koruyarak tarım için küçük alanlar kullanır.

Türlerin tehlikeye girmesine yönelik en büyük tehditlerin kaçak avlanma ve avlanma olduğunu varsaymak kolay olsa da, bu faaliyetler doğrudan hayvanları hedef alıyor, aslında Dünya’nın genel biyoçeşitliliğini etkileyen bütün bir endüstri ağı ve insan genişlemesi var. Dünyanın doğal sisteminin her yönü bir sonrakine bağlı olduğu için, ancak soruna bir bütün olarak bakılarak ve bir adım geri atılarak gerçek etki görülebilir. Oradan, süreçleri değiştirerek ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı ve sürdürülebilir endüstriler sağlamak için odağı yeniden yönlendirerek, insanlar gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini korumaya başlayabilir ve gelecekte daha fazla dengesizliği ve tür kaybını önleyebilir.

Kaynaklar

  • https://www.worldatlas.com/articles/why-is-biodiversity-critical-to-life-on-earth.html

Back to top button