Birikim/Dağıtım Göstergesi (A/D): Size Ne Anlatıyor?

Birikim/Dağıtım Göstergesi (A/D) Nedir?

Biriktirme/dağıtım göstergesi (A/D), bir hisse senedinin biriktiğini veya dağıtıldığını değerlendirmek için hacim ve fiyatı kullanan kümülatif bir göstergedir. A/D ölçüsü, hisse senedi fiyatı ile hacim akışı arasındaki farklılıkları belirlemeye çalışır. Bu, bir trendin ne kadar güçlü olduğuna dair fikir verir. Fiyat yükseliyor ancak gösterge düşüyorsa, bu, satın alma veya birikim hacminin fiyat artışını desteklemek için yeterli olmayabileceğini ve yakında bir fiyat düşüşünün olabileceğini gösterir.

Temel Çıkarımlar

  • Biriktirme/dağıtım (A/D) satırı, bir varlığın veya menkul kıymetin arz ve talebini, fiyatın dönem aralığında nerede kapandığına bakıp bunu hacimle çarparak ölçer.
  • A/D göstergesi kümülatiftir, yani bir dönemin değeri sondan eklenir veya çıkarılır.
  • Genel olarak, yükselen bir A/D çizgisi yükselen bir fiyat trendini doğrulamaya yardımcı olurken, düşen bir A/D çizgisi fiyat düşüş trendini doğrulamaya yardımcı olur.

Birikim/Dağıtım Göstergesi (A/D) Formülü

MFM = ( Kapat Düşük ) ( Yüksek Kapat ) Yüksek Düşük nerede: MFM = Para Akışı Çarpanı Kapat = Kapanış fiyatı Düşük = Dönem için düşük fiyat Yüksek = Dönem için yüksek fiyat begin{hizalı}&text{MFM} = frac {(text{Kapat} – text{Düşük} ) – ( text{Yüksek} – text{Kapat} ) } {text{Yüksek} – text{Düşük} } &textbf{burada:}&text{MFM} = text{Para Akışı Çarpanı} &text{Kapat} = text{Kapanış fiyatı} & text{Düşük} = text{Dönem için düşük fiyat} &text{Yüksek} = text{Dönem için yüksek fiyat} end{aligned}MFM = Yüksek Düşük ( Kapat Düşük ) ( Yüksek Kapat )nerede:MFM = Para Akışı ÇarpanıKapanış = Kapanış fiyatıDüşük = Dönem için düşük fiyatYüksek = Dönem için yüksek fiyat

Para Akış Hacmi = MFM × Dönem Hacmibegin{aligned}&text{Para Akışı Hacmi} = text{MFM} times text{Dönem Hacmi} end{aligned} ​Para Akışı Hacmi = MFM × Dönem Hacmi

A/D = Önceki A/D + CMFV nerede: CMFV = cari dönem para akış hacmibegin{aligned}&text{A/D} = text{Önceki A/D} + text{CMFV}&textbf{burada:}&text{CMFV} = text{Geçerli dönem para akış hacmi} end{aligned}

A/D Hattı Nasıl Hesaplanır?

  1. Çarpanı hesaplayarak başlayın. Hesaplamak için en son dönemin kapanış, yüksek ve düşük değerlerine dikkat edin.
  2. Para akışı hacmini hesaplamak için çarpanı ve cari dönemin hacmini kullanın.
  3. Para akışı hacmini son A/D değerine ekleyin. İlk hesaplama için, ilk değer olarak para akış hacmini kullanın.
  4. Her dönem sona erdiğinde, yeni para akışı hacmini önceki toplama ekleyerek/çıkararak işlemi tekrarlayın. Bu A/D’dir.

Birikim/Dağıtım Göstergesi (A/D) Size Ne Anlatıyor?

A/D satırı, arz ve talep faktörlerinin fiyatı nasıl etkilediğini göstermeye yardımcı olur. A/D, fiyat değişiklikleriyle aynı yönde veya ters yönde hareket edebilir.

Hesaplamadaki çarpan, belirli bir dönemde alım veya satımın ne kadar güçlü olduğuna dair bir gösterge sağlar. Bunu, fiyatın aralığının üst veya alt kısmında kapanıp kapanmadığını belirleyerek yapar. Bu daha sonra hacimle çarpılır. Bu nedenle, bir hisse senedi dönemin aralığının en yüksek noktasına yakın kapandığında ve yüksek hacme sahip olduğunda, büyük bir A/D sıçramasına neden olur. Alternatif olarak, fiyat aralığın en yüksek noktasına yakınsa ancak hacim düşükse veya hacim yüksekse ancak fiyat aralığın ortasına doğru bitiyorsa, A/D o kadar yukarı hareket etmeyecektir.

Fiyat, dönemin fiyat aralığının alt kısmında kapandığında da aynı kavramlar geçerlidir. Hem hacim hem de fiyatın dönem aralığında nerede kapandığı, A/D’nin ne kadar düşeceğini belirler.

resimresim

Resim Sabrina Jiang tarafından © Investopedia 2021

A/D hattı, fiyat trendlerini değerlendirmeye ve potansiyel olarak yaklaşan tersine dönüşleri tespit etmeye yardımcı olmak için kullanılır. A/D çizgisi yükseliş eğilimindeyken bir menkul kıymetin fiyatı düşüş eğilimindeyse, gösterge satın alma baskısı olabileceğini ve menkul kıymetin fiyatının tersine dönebileceğini gösterir. Tersine, A/D çizgisi düşüş eğilimindeyken bir menkul kıymetin fiyatı yükseliş eğilimindeyse, gösterge satış baskısı veya daha yüksek dağıtım olabileceğini gösterir. Bu, fiyatın düşüş nedeniyle olabileceği konusunda uyarır.

Her iki durumda da A/D çizgisinin dikliği, trend hakkında bilgi sağlar. Güçlü bir şekilde yükselen bir A/D çizgisi, güçlü bir şekilde yükselen fiyatı teyit eder. Benzer şekilde, eğer fiyat düşüyorsa ve A/D de düşüyorsa, o zaman hala bol miktarda dağıtım vardır ve fiyatların düşmeye devam etmesi muhtemeldir.

Birikim/Dağıtım Göstergesi (A/D) ve Denge Hacmi (OBV)

Bu teknik göstergelerin her ikisi de biraz farklı olsa da fiyatı ve hacmi kullanır. Denge hacmi (OBV), mevcut kapanış fiyatının önceki kapanıştan daha yüksek veya daha düşük olup olmadığına bakar. Kapanış daha yüksekse, dönemin hacmi eklenir. Kapanış daha düşükse, dönemin hacmi çıkarılır.

A/D göstergesi önceki kapanışı hesaba katmaz ve fiyatın dönem aralığında nerede kapandığına bağlı olarak bir çarpan kullanır. Bu nedenle, göstergeler farklı hesaplamalar kullanır ve farklı bilgiler sağlayabilir.

Birikim/Dağıtım Göstergesini (A/D) Kullanmanın Sınırlamaları

A/D göstergesi, bir dönemden diğerine fiyat değişikliklerini hesaba katmaz ve yalnızca fiyatın cari dönem aralığında nerede kapandığına odaklanır. Bu bazı anormallikler yaratır.

Büyük hacimde bir hisse senedinin %20 düştüğünü varsayalım. Fiyat gün boyunca dalgalanıyor ve günlük aralığının üst kısmında bitiyor, ancak yine de önceki kapanıştan %18 aşağıda. Böyle bir hareket aslında A/D’nin yükselmesine neden olur. Hisse önemli miktarda değer kaybetmesine rağmen günlük aralığının üst kısmında tamamladı; bu nedenle, büyük hacim nedeniyle gösterge muhtemelen önemli ölçüde artacaktır. Yatırımcıların fiyat tablosunu izlemesi ve göstergenin yorumlanma şeklini etkileyebilecekleri için buna benzer olası anormallikleri işaretlemesi gerekir.

Ayrıca, göstergenin ana kullanımlarından biri sapmaları izlemektir. Sapmalar uzun sürebilir ve zayıf zamanlama sinyalleridir. Gösterge ve fiyat arasında sapma göründüğünde, bu, tersine dönüşün yakın olduğu anlamına gelmez. Fiyatın tersine dönmesi uzun zaman alabilir veya hiç dönmeyebilir.

A/D, bir trend içindeki gücü veya zayıflığı değerlendirmek için kullanılabilecek araçlardan yalnızca biridir, ancak hatasız değildir. Bir hisse senedinin fiyatını neyin hareket ettirdiğinin daha eksiksiz bir resmini elde etmek için A/D göstergesini fiyat hareketi analizi, grafik modelleri veya temel analiz gibi diğer analiz biçimleriyle birlikte kullanın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button