Bird In Hand: Yatırımda Strateji Olarak Tanım ve Örnek

Eldeki Kuş Nedir?

Eldeki kuş, yatırımcıların hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettüleri, sermaye kazançlarıyla ilişkili doğal belirsizlik nedeniyle potansiyel sermaye kazançlarına tercih ettiğini söyleyen bir teoridir. “Eldeki bir kuş daldaki iki kuşa bedeldir” atasözüne dayanan eldeki kuş teorisi, yatırımcıların temettü ödemelerinin kesinliğini, gelecekte önemli ölçüde daha yüksek sermaye kazançları olasılığına tercih ettiğini belirtir.

Temel Çıkarımlar

  • Eldeki kuş teorisi, yatırımcıların sermaye kazançlarının belirsizliği nedeniyle hisse senedi temettülerini potansiyel sermaye kazançlarına tercih ettiğini söylüyor.
  • Teori, yatırımcıların getirilerinin nereden geldiğini umursamadıklarını savunan Modigliani-Miller temettü alakasızlığı teorisine bir kontrpuan olarak geliştirildi.
  • Sermaye kazançları yatırımı, “eldeki bir kuş çalıdaki iki kuşa bedeldir” atasözünün “çalıdaki iki” tarafını temsil eder.

Bird in Hand’i Anlamak

Myron Gordon ve John Lintner, eldeki kuş teorisini, Modigliani-Miller temettü ilgisizliği teorisine karşı bir karşı nokta olarak geliştirdiler. Temettü alakasızlığı teorisi, yatırımcıların elde tuttukları hisse senetlerinden elde ettikleri getirilerin temettülerden mi yoksa sermaye kazançlarından mı kaynaklandığı konusunda kayıtsız olduklarını savunur. Eldeki kuş teorisine göre, yüksek temettü ödemeli hisse senetleri yatırımcılar tarafından aranır ve sonuç olarak daha yüksek bir piyasa fiyatına hükmeder.

Eldeki kuş teorisine katılan yatırımcılar, temettülerin sermaye kazançlarından daha kesin olduğuna inanıyor.

Elinde Kuş vs. Sermaye Yatırım Kazandırıyor

Sermaye kazançlarına yatırım yapmak, esas olarak varsayımlara dayanır. Bir yatırımcı, kapsamlı şirket, pazar ve makroekonomik araştırmalar yaparak sermaye kazançlarında avantaj elde edebilir. Bununla birlikte, nihai olarak, bir hisse senedinin performansı, yatırımcının kontrolü dışında olan bir dizi faktöre bağlıdır.

Bu nedenle, yatırım yapan sermaye kazançları, atasözünün “iki çalılık” tarafını temsil eder. Yatırımcılar, sermaye kazançlarının peşinden koşar çünkü bu kazançların büyük olma olasılığı vardır, ancak sermaye kazançlarının hiç olmaması veya daha kötüsü negatif olması da eşit derecede olasıdır.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) ve Standard & Poor’s (S&P) 500 gibi geniş borsa endeksleri, uzun vadede ortalama %10’a varan yıllık getirilere sahiptir. Bu kadar yüksek temettü bulmak zordur. Kamu hizmetleri ve telekomünikasyon gibi kötü şöhretli yüksek temettü sektörlerindeki hisse senetleri bile %5’i aşma eğilimindedir. Bununla birlikte, bir şirket uzun yıllardır örneğin %5 temettü getirisi ödüyorsa, belirli bir yılda bu getiriyi elde etme olasılığı, %10 sermaye kazancı elde etmekten daha olasıdır.

2001 ve 2008 gibi yıllarda, geniş borsa endeksleri, uzun vadede yükseliş eğilimi göstermesine rağmen büyük kayıplar kaydetti. Benzer yıllarda temettü geliri daha güvenilir ve güvenli; bu nedenle, bu daha istikrarlı yıllar, eldeki kuş teorisi ile ilişkilendirilir.

Eldeki Kuşun Dezavantajları

Efsanevi yatırımcı Warren Buffett bir keresinde, yatırım söz konusu olduğunda rahat olanın nadiren karlı olduğunu söylemişti. Yılda %5 temettü yatırımı, neredeyse garantili getiri ve güvenlik sağlar. Bununla birlikte, uzun vadede, saf temettü yatırımcısı, saf sermaye kazancı yatırımcısından çok daha az para kazanır. Ayrıca, 1970’lerin sonları gibi bazı yıllarda, temettü geliri, güvenli ve rahat olmakla birlikte, enflasyona ayak uydurmak için bile yetersiz kalmıştır.

Eldeki Kuş Örneği

Temettü ödeyen bir hisse senedi olarak Coca-Cola (KO), elde kuş teorisine dayalı bir yatırım stratejisine uyan bir hisse senedi olacaktır. Coca-Cola’ya göre şirket, 1920’lerden itibaren düzenli olarak üç ayda bir temettü ödemeye başladı. Ayrıca şirket, bu ödemeleri 1964’ten beri her yıl artırdı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button