Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekan, Meydan — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekan, Meydan” kitabı, medeniyetlerin yaşam biçimlerini yansıtan en karmaşık yapı olan şehrin mekanlarını inceliyor. Mekanın doğasını anlama çabası, insan, toplum ve kentin ruhu arasındaki ilişkileri anlamamızı sağlıyor. Şehircilik, teknikten çok mekanın felsefesi üzerinde duruyor ve mekanın yapım programının belirlenmesi önem taşıyor. Ayakta kalan kentsel mekanlar, mimari tarzlardan ziyade sosyal ve kültürel yapılarla ilişkilendirilmeli. Kitap, mekanları sadece güncel işlevleriyle değil, meydana geldikleri zaman süreciyle değerlendirmeyi öneriyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button