Bilimsel Devrim Nedir? Kısaca

  • Bilimsel Devrim, kimsenin belirli dönemler ve aktörler üzerinde uzlaşamadığı ancak Batı menşeli olup karmaşık ve çarpık bir terimdir.
  • Bir dizi bilim adamı ve tarihçi, çeşitli olayların kendi kanıtlarıyla kendi devrim versiyonlarını yaratmayı başardılar. Bunun üzerine birkaç tarihçi, Kopernik ile başladığını ve yüz elli yıl sonra Sir Isaac Newton ile bittiğini iddia ediyor.
  • Bu bir buçuk asırlık bilimsel yenilik sırasında, bilim ve teknoloji alanında çeşitli başarılar elde edildi. Yerçekimi, insan vücudunun iskelet ve kas sistemleri ile ilgili hayati keşiflerle bu çağda benzersiz gözlem, hipotez, deney, analiz ve sonuç metodolojileri şekillendirildi ve işlendi. Bir araya getirildiğinde genel bir bilimsel devrimi oluşturan bu çok sayıda yöndür. Özellikle bilim açısından hızlı bir bilgi yükselişi, 17. yüzyılın başlarında, günümüz Avrupası’nın ortasında, daha önce hiç olmadığı kadar gerçekleşti. Birçoğu ise, bunun sadece bu alanla sınırlı olmadığını, çeşitli ülkelerde geniş bir bilgi özümlemesine sahip küresel bir fenomen olduğunu da savunuyor.

Referanslar

  • https://economictimes.indiatimes.com/definition/scientific-revolution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button