Bilim ve Bilgi Sosyolojisi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Bilim ve Bilgi Sosyolojisi” adlı kitap, bilimsel bilginin sosyal hayatın bir ürünü olup olmadığı sorusunu ele alıyor. Bilim insanlarının içinde bulundukları toplumdaki etkileri, önyargıları ve beklentilerini tartışıyor. Michael Mulkay, bilimin sosyolojinin araştırma konusu olup olamayacağını sorguluyor ve bilimsel bilginin nesnel mi yoksa toplumsal mı olduğunu inceliyor.

Kitap, bilimin diğer bilgi biçimlerinden farklı olduğunu savunan felsefi varsayımları eleştiriyor ve bilimsel bilgiyi sosyolojik analizden nasıl ayırmamamız gerektiğini vurguluyor. Bilgi edinme süreçlerini, olgu/kuram ikiliğini ve gözlemcinin toplumsal konumunun bilgiye etkisini örneklerle ele alıyor. Bilgiyi toplumsal bir ürün olarak gören yazar, sosyal bilimlerle ilgilenen herkesin anlayabileceği bir dille konuyu açıklıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button