Beyin Göçü: Tanım, Nedenler, Etkiler ve Örnekler

Beyin Göçü Nedir?

Beyin göçü, bireylerin önemli bir göçünü veya göçünü gösteren argo bir terimdir. Bir beyin göçü, bir ulus içindeki kargaşadan, diğer ülkelerde elverişli mesleki fırsatların varlığından veya daha yüksek bir yaşam standardı arama arzusundan kaynaklanabilir. Beyin göçü, coğrafi olarak meydana gelmesinin yanı sıra, çalışanlar başka bir şirkette veya sektörde daha iyi ücret, yan haklar veya yukarı doğru hareketlilik algıladığında, organizasyonel veya endüstriyel seviyelerde de meydana gelebilir.

Temel Çıkarımlar

 • Beyin göçü, bireylerin önemli ölçüde göçünü veya göçünü gösteren argo bir terimdir.
 • Beyin göçü, siyasi kargaşadan veya başka yerlerde daha elverişli profesyonel fırsatların varlığından kaynaklanabilir.
 • Ülkelerin, endüstrilerin ve kuruluşların değerli bireylerin çekirdek bir bölümünü kaybetmesine neden olur.
 • Beyin göçünün sonuçlarından bazıları vergi geliri kaybını içerir.
 • Beyin göçünü azaltmanın en iyi yollarından biri yerel ekonomiye devlet yatırımını artırmaktır.

Beyin Göçünü Anlamak

Yukarıda belirtildiği gibi beyin göçü, insanların bir bölgeden başka bir yere taşınmasıdır. Beyin göçü genellikle daha iyi fırsatlar bulabilecekleri ülkeler ve şehirler arasında gerçekleşir. İş veya daha iyi bir yaşam standardı aramak için hareket edebilirler. Beyin göçü, profesyonellerin daha iyi ücret veya fırsatlar için şirketler ve/veya endüstriler arasındaki hareketine de atıfta bulunabilir.

Beyin göçü, ülkelerin, endüstrilerin ve kuruluşların değerli bireylerin çekirdek bir bölümünü kaybetmesine neden olur. Terim genellikle doktor grupları, sağlık çalışanları, bilim adamları, mühendisler veya finans uzmanları dahil olmak üzere belirli profesyonellerin ayrılışını tanımlamak için kullanılır. Bu kişiler gittiklerinde gittikleri yerlere başlıca iki şekilde zarar verilmektedir:

 1. Uzmanlık, her göçmenle birlikte kayboluyor ve bu mesleğin arzı azalıyor.
 2. (Ülke) ekonomisi zarar görür çünkü her meslek fazla harcama birimini temsil eder.

Profesyoneller genellikle yüksek maaşlar alırlar, bu nedenle ayrılmaları, o bölgedeki veya genel olarak ülkedeki tüketici harcamalarını azaltır.

Coğrafi, Örgütsel ve Endüstriyel Beyin Göçü

Beyin göçü birkaç düzeyde gerçekleşebilir: coğrafi, organizasyonel ve endüstriyel beyin göçü.

Coğrafi Beyin Göçü

Coğrafi beyin göçü, yetenekli profesyonellerin bir ülke veya bölgeden kaçıp kendilerine daha iyi ve daha fazla fırsat sunduğunu düşündükleri bir ülkeye taşınmaları durumunda gerçekleşir.

Politik istikrarsızlık, düşük yaşam kalitesi, sağlık hizmetlerine sınırlı erişim ve ekonomik fırsat eksikliği dahil olmak üzere birçok yaygın neden coğrafi düzeyde beyin göçünü hızlandırıyor. Bu faktörler, vasıflı ve yetenekli işçileri daha iyi fırsatlar sunan yerler için kaynak ülkeleri terk etmeye sevk eder.

Örgütsel ve Endüstriyel Beyin Göçü

Örgütsel beyin göçü, genellikle şirket içinde istikrarsızlık, fırsat eksikliği hissettikleri veya kariyer hedeflerini başka bir şirkette daha kolay gerçekleştirebileceklerini hissettikleri için yetenekli çalışanların bir şirketten kitlesel olarak ayrılmasını içerir. Endüstriyel beyin göçü, vasıflı işçiler yalnızca bir şirketten değil, tüm bir sektörden ayrıldığında gerçekleşir.

Bu iki tür beyin göçü genellikle, teknolojik ve toplumsal değişimlere ayak uyduramayan şirketlerin ve endüstrilerin en iyi çalışanlarını yapabilenlere kaptırdığı, hızla gelişen bir ekonomik ortamın yan ürünüdür.

Beyin Göçünün Nedenleri

Peki beyin göçü neden olur? Yukarıda belirtildiği gibi, bu fenomene yol açan birkaç temel faktör vardır. Yine de, beyin göçünün türüne göre değişebilirler.

İnsanların kendi ülkelerini/bölgelerini terk etmeyi seçmelerinin başlıca nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Yeni ve daha iyi işler, daha yüksek yaşam standartları, barınma ve sağlık hizmetlerine erişim dahil olmak üzere ekonomik fırsatlar
 • Siyasi çekişme ve istikrarsızlık
 • Din, cinsiyet veya cinselliğe dayalı zulüm

Çoğu beyin göçü coğrafi olsa da, durumsal faktörlerin bir sonucu olarak meydana gelen bir miktar beyin göçü vardır. Örneğin, vasıflı işçiler, makineler ve teknoloji insan emeğinin yerini aldığında şirketlerden ve endüstrilerden ayrılabilir.

Beyin göçü aynı zamanda beşeri sermaye kaçışı olarak da bilinir,

Beyin Göçünün Etkileri

Beyin göçünün önemli sonuçları olabilir. Etkiler sadece beyin göçünün olduğu bölgede değil, aynı zamanda beyin kazanımının (bireylerin taşındığı yer) gerçekleştiği bölgede de hissedilir. Ve genellikle bir zincirleme reaksiyona sahip olabilir.

Beyin göçünden etkilenen alanlar, insan sermayesi kıtlığıyla sonuçlanıyor. Başka bir yere giden profesyoneller, sonunda doldurulması gereken büyük bir boşluk bırakırlar ki bu, doldurulması her zaman kolay değildir. Daha iyi fırsatlar için gelişmiş dünyanın bazı bölgelerine taşınan gelişmekte olan ülkelerdeki tıp uzmanlarını düşünün. Ayrıldıklarında yerlerine yeterli sayıda (nitelikli) insan gelmeyebilir, bu da geride kalanların sağlık hizmetlerinin kalitesini etkiler.

Beyin göçü yaşanan alanlardaki bir diğer etki de gelir kaybıdır. Hükümetler, sosyal programlarını ve altyapı projelerini finanse etmek için gelir vergilerine güveniyor. Kitlesel bir göç, ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi engelleyebilecek vergi gelirlerinde düşüşe yol açar.

Beyin kazanımı görülen alanlar da etkilenir. Bu faktörlerden bazıları aşırı kalabalıktır (özellikle daha fazla fırsatın mevcut olduğu büyük metropol alanlarda). Bir bölgedeki daha fazla insan, daha yüksek fiyatlara ve vergilere yol açabilecek şekilde kaynakları zorlar.

Beyin Göçünü Azaltacak Önlemler

Beyin göçü için kolay bir düzeltme olmasa da, iş dünyası ve hükümet liderlerinin bunu azaltmak veya en aza indirmek için yapabileceği bazı şeyler var. Bunlar şunları içerir:

 • Ekonominin belirli alanlarına yatırımların artırılması
 • Rekabetçi ücretler sunmak
 • Hukuki ve sosyal reformun yolunun açılması
 • Barınma ve sağlık hizmetleri gibi kaynakların kalitesinin iyileştirilmesi
 • Uygun fiyatlı konut çözümleri sunmak

Beyin Göçü Örnekleri

Ukrayna Beyin Göçü

Savaş ve çatışma, beyin göçü için büyük katalizörlerdir. Bu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra belirgindi. Avrupa Parlamentosu tarafından yürütülen araştırmalar, ülke nüfusunun Avrupa Birliği (AB) genelinde büyük ölçüde yerinden edildiğini gösteriyor. Çalışmanın incelediği ana alanlardan biri öğrencilerin hareketiydi. Ukrayna’dan ayrılan öğrenci sayısı 2007 ile 2014 arasında iki katına çıkarak 25.000’den 50.000’e çıktı. Bu sayı 2019’da yaklaşık 78.000’e çıktı. Bu öğrencilerin çoğu Polonya’daki lise sonrası kurumlara kaydoldu.

Ukrayna’dan ayrılan bazı profesyoneller, uygun iş veya aktarılabilir beceri eksikliği nedeniyle diğer ülkelerde kendi alanlarında iş bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle, bazıları güvenlik ve emniyet duygusu bulmak için daha düşük ücretli işler almayı seçiyor.

Ancak beyin göçü yaşayan sadece Ukrayna değil. Aslında Rusya da bir beşeri sermaye kaçışı yaşıyor. ABD, İngiltere ve Kanada tarafından ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar, Rus vatandaşlarını derinden etkiliyor. Federal hükümetin ayrıca Ukrayna’yı destekleyen vatandaşları cezalandıran yasaları var. 200.000 kadar Rus’un ülkeyi terk ettiği tahmin ediliyor.

Porto Riko Beyin Göçü

Beyin göçü, 2019 itibariyle devam eden Porto Riko borç krizinin önemli bir sonucuydu. Bu, adayı sert bir şekilde vuran yetenekli tıp uzmanlarının göçünde özellikle belirgindi. Porto Riko sakinlerinin neredeyse yarısı Medicare veya Medicaid alırken, ada bu programları ödemek için Mississippi gibi anakaradaki benzer büyüklükteki eyaletlerden çok daha az federal fon alıyor.

Adanın zorlu mali durumuyla birleşen bu finansman eksikliği, doktorlara, hemşirelere ve diğer sağlık personeline rekabetçi tazminat sunma kabiliyetini engelliyor. Sonuç olarak, bu tür profesyonellerin anakarada daha kazançlı fırsatlar için adayı toplu halde terk ettikleri bildirildi.

Bu tür bir beyin göçü, Eylül 2017’de adayı vuran Maria Kasırgası ile daha da şiddetlendi ve göç için daha da fazla teşvik yarattı.

Beyin Göçü Ne Demektir?

Beyin göçü, insan sermayesinin bir alandan diğerine veya bir endüstriden diğerine kaybını ima eden argo bir terimdir. Beyin göçü genellikle, yetenekli bireyler ve profesyoneller anavatanlarını (çoğu durumda gelişmekte olan ülkeleri) terk edip daha iyi fırsatlardan yararlanmak için başka yerlere gittiklerinde meydana gelir. Aynı zamanda, bireyler işgücünün bir alanından ayrılıp aynı nedenlerle başka bir alana gittiğinde de ortaya çıkar.

Ekonomik Büyüme Beyin Göçüyle Mücadeleye Nasıl Yardımcı Olur?

Belirli bir alanda fırsat eksikliği olduğunda beyin göçü meydana gelir. Örneğin, gelişmekte olan bir ülkede yaşayan profesyoneller, gelişmiş dünyanın bazı bölgelerinde daha iyi fırsatlar aramak için ayrılabilirler. Büyümeyi hızlandırmak için ekonomik yatırımlar yapmak, daha iyi (ve daha fazla) kaynağa erişim, kişisel ekonomik refah ve daha yüksek bir yaşam standardı potansiyeli anlamına geldiğinden, genellikle insanları kalmaya teşvik eder.

Beyin Göçünün Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki Etkisi Nedir?

Beyin göçü veya insan sermayesinin çıkışı genellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu boşluğu dolduracak benzer becerilere sahip çok sayıda insan olmayabileceğinden, genellikle doldurulması zor bir boşluk bırakır. Ayrıca, vergi gelirlerinde bir kayba yol açar, bu da açığı telafi etmek için daha yüksek vergilendirmeye yol açabilir. Vatandaşlar, yaşam kalitelerini de etkileyen eğitim ve sağlık hizmetleri gibi kaliteli kaynaklara erişemeyebilir.

Alt çizgi

Beşeri sermaye, ekonominin hayati bir parçasıdır. Ancak koşullar zorlaştığında, bu kişiler daha iyi işler, daha yüksek ücret ve daha iyi bir yaşam standardı için başka yerlere bakabilirler. Kitlesel bir insan göçü, beyin göçü denen şeye yol açabilir. Beşeri sermaye belirli bir alandan tükendiğinde, bunun yerel ekonomi üzerinde kalıcı etkileri olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button