Beş Şehir — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Beş Şehir adlı kitabın yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Kitap, hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyak arasındaki çatışmayı ele almaktadır. Bu iki duygu sevgi kelimesinde birleşir. Kitapta sevginin çerçeve olarak seçtiği şehirler, yazarın hayatındaki tesadüfleri temsil etmektedir. Yazar, bu şehirlerin arkasında kendi insanımıza, hayatımıza ve vatanın manevi çehresi olan kültürümüze işaret etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button