Beklenti Motivasyon Teorisi

Beklenti teorisi, 1964 yılında Yale School of Management'tan Victor Vroom tarafından önerildi. Vroom, Maslow ve Herzberg'in aksine ihtiyaçlara değil, sonuçlara odaklanır ve bunlara odaklanır.

Teori, belirli bir şekilde performans gösterme eğiliminin yoğunluğunun, performansın ardından kesin bir sonuç geleceği beklentisinin yoğunluğuna ve sonucun bireye çekiciliğine bağlı olduğunu belirtir.

Beklenti teorisi, çalışanın motivasyonunun aşağıdakilerin bir sonucu olduğunu belirtir:

Bu nedenle, beklenti teorisi aşağıdaki üç ilişkiye odaklanır:

Vroom, çalışanların işte performans gösterip göstermemeye bilinçli olarak karar verdiği görüşündeydi. Bu karar yalnızca çalışanın motivasyon düzeyine bağlıydı ve bu da beklenti, değerlik ve araçsallık olmak üzere üç faktöre bağlıydı.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button