Bedenlenmiş Zihin: Bilişsel Bilim ve Uzak Doğu Geleneği — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Bedenlenmiş Zihin: Bilişsel Bilim ve Uzak Doğu Geleneği” adlı kitap, insan deneyiminin kendine dönen boyutunu ele alıyor. Yazarlar, bilimdeki zihin ile deneyimdeki zihin arasında ortak bir zemin bulunabileceğini savunuyorlar. Kitap, bilişsel bilim ile meditatif psikoloji arasında bir diyalog geliştiriyor ve bunu diğer geleneklerle ilişkilendiriyor.

Evan Thompson ve Eleanor Rosch’un önemli giriş yazılarını içeren kitap, temel argümanları açıklığa kavuşturuyor ve sonraki araştırmaları tartışıyor. Ayrıca uzak doğu gelenekleri ve farkındalığa yönelik teorik bilgiler de sunuluyor. Farkındalık temelli stres azaltma programının yaratıcısı Jon Kabat-Zinn’in önsözü, kitabın bağlamını sunuyor ve eserin etkilerinden bahsediyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button