Bayağı Kalabalığız Üniversiteli İşsizliği — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Bayağı Kalabalığız Üniversiteli İşsizliği” adlı kitap, Esra Kaya Erdoğan tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, diplomalı işsizliğini küresel bir sorun olarak ele almakta ve gelecekte dünya gündemini daha fazla meşgul edeceğini vurgulamaktadır. İşsizlik, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir şekilde artarken, diplomalı işsizlik de kitlesel bir olgu haline gelmiştir. Esra Kaya, bu deneyimi toplumsal bir açıdan ele almış ve gecim sorununun ötesinde çok yönlü bir tahribata yol açtığını göstermiştir.

Yazar, derinlemesine görüşmeler ve gözlemlere dayanarak, işsizlik deneyiminin birçok yönünü canlı bir şekilde yansıtmaktadır. “Sallantılı işlerde” çalışmanın gerginliği, işten çıkarılma, iş arama ve iş görüşmesi tecrübeleri, işsiz geçen zamanın “ölü zamana” dönüşmesi gibi konuları ele almaktadır. Kitabın adı olan “Bayağı Kalabalığız”, özellikle diplomalı işsizlerin kendilerini suçlu hissetmelerine ve bu durumu bireysel olarak algılamalarına dokunmaktadır.

Kitap, diplomalı işsizliğinin toplumsal bir deneyim olduğunu ve bu durumun sadece işsizlerin değil toplumun genelini etkilediğini vurgulamaktadır. Esra Kaya Erdoğan, kitabında işsizlikle mücadele eden insanların iç dünyasına ve yaşadıkları zorluklara ışık tutarak, bu güncel sorunu derinlemesine ele almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button