Barbar Modern Medeni — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Barbar Modern Medeni adlı kitap, İbrahim Kalın tarafından kaleme alınmıştır. Medeniyet kavramı, adab-ı muaşeretten uluslararası siyasete kadar birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Barbarlığın modernitenin karmaşık tarihine etkisi ve modern dünyada medeniyet arayışı kitapta ele alınmıştır. Batı’nın sözünü tükendiği ve İslam dünyasının söyleyecek söz aradığı dönemde, kitap medeniyet, barbarlık ve modernite arasındaki bağlantıları inceler. İbrahim Kalın’ın eseri, ağır konuları anlaşılabilir bir Türkçe ile ifade etmesiyle dikkat çekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button