Bağ Eşdeğeri Verim (BEY): Tanım, Formül ve Örnek

Tahvil Eşdeğer Getiri Nedir?

Finansal açıdan, tahvil eşdeğer getirisi (BEY), yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetler için, yalnızca aylık, üç aylık veya yarı-yılda ödeme yapan iskonto edilmiş kısa vadeli oyunlar olsalar bile yıllık yüzde getirisini hesaplamalarına olanak tanıyan bir metriktir. yıllık bazda

Ancak yatırımcılar, BEY rakamlarını parmaklarının ucunda tutarak, bu yatırımların performansını bir yıl veya daha uzun süre dayanan ve yıllık getiri sağlayan geleneksel sabit getirili menkul kıymetlerle karşılaştırabilir. Bu, yatırımcıların genel sabit getirili portföylerini oluştururken daha bilinçli seçimler yapmalarını sağlar.

1:06

Tahvil Eşdeğer Getiri (BEY)

Bond Eşdeğer Getirisini Anlamak

Tahvil eşdeğer getiri formülünün nasıl çalıştığını gerçekten anlamak için, genel olarak tahvillerin temellerini bilmek ve tahvillerin hisse senetlerinden nasıl farklı olduğunu anlamak önemlidir.

Sermaye artırmak isteyen şirketler, hisse senedi (hisse senedi) veya tahvil (sabit gelir) ihraç edebilir. Yatırımcılara adi hisse şeklinde dağıtılan hisse senetleri, tahvillerden daha yüksek getiri sağlama potansiyeline sahip olmakla birlikte daha fazla risk taşımaktadır. Spesifik olarak, bir şirket iflas başvurusunda bulunur ve ardından varlıklarını tasfiye ederse, tahvil sahipleri nakit tahsil etmek için ilk sıradadır. Hissedarlar, yalnızca kalan varlıklar varsa parayı görür.

Temel Çıkarımlar

  • Sabit getirili menkul kıymetler farklı şekillerde gelir.
  • İndirimli (sıfır kuponlu) tahvillerin vadeleri geleneksel sabit getirili menkul kıymetlere göre daha kısadır, bu da yıllık getirilerinin hesaplanmasını imkansız hale getirir.
  • Tahvil eşdeğer getirisi (BEY) formülü, iskontolu bir tahvilin yıllık olarak ne ödeyeceğini tahmin etmeye yardımcı olabilir ve yatırımcıların getirilerini geleneksel tahvillerin getirileriyle karşılaştırmasına olanak tanır.

Ancak bir şirket borçlarını ödeyebiliyor olsa bile, kazançları yine de beklentilerin altında kalabilir. Bu, hisse fiyatlarını düşürebilir ve hissedarların zarar görmesine neden olabilir. Ancak aynı şirket, ne kadar karlı olursa olsun ya da olmasın, tahvil sahiplerine olan borcunu yasal olarak geri ödemekle yükümlüdür.

Tüm bağlar aynı değildir. Çoğu tahvil, yatırımcılara yıllık veya altı aylık faiz ödemeleri yapar. Ancak sıfır kuponlu tahvil olarak adlandırılan bazı tahviller hiç faiz ödemez. Bunun yerine, nominal değere göre derin bir iskontoyla ihraç edilirler ve yatırımcılar tahvilin vadesi geldiğinde getiri toplar. Analistler, iskonto edilmiş sabit getirili menkul kıymetlerin getirisini geleneksel tahvillerin getirileriyle karşılaştırmak için tahvil eşdeğeri getiri formülüne güvenirler.

Bağ Eşdeğeri Verim Formülüne Yakından Bakış

Tahvil eşdeğeri getiri formülü, tahvilin nominal değeri ile tahvilin alış fiyatı arasındaki farkın tahvilin fiyatına bölünmesiyle bulunur. Bu cevap daha sonra 365 ile çarpılır ve tahvilin vadesine kalan gün sayısını temsil eden “d” ile bölünür. Diğer bir deyişle, denklemin ilk kısmı, geleneksel tahvil getirilerini hesaplamak için kullanılan standart getiri formülü iken, formülün ikinci kısmı, iskontolu tahvillerin eşdeğerini belirlemek için birinci kısmı yıllandırır.

Tahvil eşdeğeri getirisini hesaplamak karmaşık olabilse de, çoğu modern elektronik tablo, süreci basitleştirebilen yerleşik BEY hesaplayıcıları içerir.

Hala kafan karıştı mı? Aşağıdaki örneği ele alalım.

Bir yatırımcının 900$’a 1.000$’lık sıfır kuponlu tahvil aldığını ve altı ay içinde itibari değerinin ödenmesini beklediğini varsayalım. Bu durumda, yatırımcı 100 doları cebe atacaktır. BEY’i belirlemek için tahvilin nominal değerini (par) alır ve tahvil için ödenen gerçek fiyatı çıkarırız:

  • 1.000$ – 900$ = 100$

Ardından, %11 olan yatırım getirisini elde etmek için 100$’ı 900$’a böleriz. Formülün ikinci kısmı %11’i 365 ile çarparak tahvilin vadesine kadar geçen gün sayısına bölerek yıllandırır, yani 365’in yarısıdır. Tahvil eşdeğeri getiri böylece %11’i iki ile çarparak %22’yi bulur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button