Babil Simyası ve Kozmolojisi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap adı “Babil Simyası ve Kozmolojisi” olan eserde, Mircea Eliade antik Mezopotamya kültürüne odaklanmaktadır. Babil şehri, tanrının kapısı olarak adlandırılmış ve doğaüstü bir perspektifi içermektedir. İnsanlığın kozmosa bakışını ve zihinsel gelişimin arketipini yansıtan önemli bir örnektir.

Eliade, dinsel evrenin yorumbilgisini sunarak modern doğa bilimcileri ve din tarihçilerinin ihmal ettiği meselelere duyarlı bir yaklaşım sergiler. Kitapta, Babillilerin metalürjik törenleri, simya bilgileri, hekimlik ve büyü sanatları gibi konular ele alınmaktadır. Asya kozmolojisi ve Doğu kültürüne dair zenginlikler de dikkat çekici şekilde işlenmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button