Avoid Ne Demek? İçinde Avoid Geçen Cümleler

Avoid sözcüğü, “bir kişiden, yerden, durumdan vb. uzak durmak; kaçınmak, sakınmak, (argo) atlatmak, birini ekmek” gibi anlamlara gelir:

 • He’s been avoiding me all week. (Bütün hafta benden kaçtı.)
 • Try to avoid the city centre. (Şehir merkezinden uzak durmaya çalışın.)
 • She managed to avoid answering my question. (Soruma cevap vermekten kaçınmayı başardı.)
 • She took a different route to work to avoid getting stuck in traffic. (Trafiğe takılmamak için işe farklı bir yol tuttu.)
 • The driver had ample time to brake or swerve and avoid the woman. (Sürücünün fren yapmak veya yoldan çıkmak ve kadından kaçınmak için yeterli zamanı vardı.)
 • She carefully avoided his eyes. (Dikkatle gözlerinden kaçındı.)
 • We must find a way to avoid similar problems in future. (Gelecekte benzer sorunlardan kaçınmanın bir yolunu bulmalıyız.)
 • I want to avoid being drawn into the argument. (Tartışmanın içine çekilmekten kaçınmak istiyorum.)

Avoid kelimesi sinonimlerine “dodge, duck, elude, escape, eschew, evade, finesse, get around, scape, shake, shirk, shuffle (out of), shun, weasel (out of)” kelimeleri örnek gösterilebilir.

Avoidable Ne Demek?

Avoidable kelimesi, “gözardı edilebilir, ihmal edilebilir, kaçınılabilir” anlamlarına gelir.

Referanslar

 • https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce-türkçe/avoid
 • https://www.merriam-webster.com/dictionary/avoid#learn-more
 • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/avoid
 • https://www.ldoceonline.com/dictionary/avoid
 • https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/avoid
 • https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/avoid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button