Avesta Zerdüştîlerin Kutsal Metinleri — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı “Avesta Zerdüştîlerin Kutsal Metinleri” ve yazarı Mehmet Emin Sular’dır. İran medeniyetini anlamak için Zerdüştîlik ve Avesta’yı doğru bilmek önemlidir. Avesta, İran dilinin en eski metnidir ve mitolojik rivayetleri içerir. Zerdüştîlik ve Avesta, dünya inanç havzasında önemli bir yere sahiptir. Avesta’nın kesin olarak ne zaman derlendiği bilinmemektedir, ancak en eski metinlerin MÖ 1700’lerde derlendiği tahmin edilmektedir. Avesta, Sasaniler zamanında 21 bölüm şeklinde geniş bir kitap koleksiyonu olarak meydana gelmiş ve zamanla kaybolmuş ve günümüze sadece 5 bölümü ulaşmıştır. Kitabın amacı, günümüze ulaşan Avesta metinlerini anlaşılır bir şekilde okuyuculara sunmaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button