Ateş ve Güneş — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap adı “Ateş ve Güneş” ve yazarı Falih Rıfkı Atay’dır.

Atay, Birinci Dünya Savaşı’nda 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa’nın özel kâtibi olarak Suriye-Filistin Cephesi’nde dört yıl çalışmıştır.

1918’de Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan eseri, günümüz Türkçesine kazandırılarak tekrar okuyucularla buluşturulmuştur.

Kitap, çöl yaşamına ve Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye-Filistin Cephesi’nde yaşanan zorluklara dair detayları içermektedir.

Eserde ayrıca Cemal Paşa’nın zaafları ve meziyetleri objektif bir bakış açısıyla aktarılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button