Atebetü’l-Hakayık (Karton Kapak) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Atebetü’l-Hakayık (Karton Kapak) adlı eser, Yazılı Türk edebiyatının ilk döneminden günümüze ulaşabilmiş az sayıda eserden biridir. Hakaniye lehçesi de denilen Karahanlı dönemi Türkçesinin nadir örneklerindendir ve ayrı bir öneme sahiptir. Uygur Türkçesi ve aruz ölçüsüyle yazılmış olan kitap, kolayca anlaşılacak ve akılda tutulabilecek şekilde düzenlenmiş ve yazarı tarafından Büyük Emir Dad Sipehsâlâr Bey’e armağan edilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button