Askeri Harcamalar ve Ekonomi Eleştirel Bir Yaklaşım — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Askeri Harcamalar ve Ekonomi Eleştirel Bir Yaklaşım, Adem Yavuz Elveren tarafından kaleme alınmış bir kitaptır. Kitapta kapitalizmin ve emperyalizmin yıkıcı etkileri ele alınmaktadır. Son kırk yılda dünya halklarını piyasa vahşetine mahkûm eden askeri harcamaların rolü incelenmektedir. Elveren, kapitalizmin askeri harcamalar üzerindeki çelişkilerine dikkat çekmekte ve bu konuda ışık tutmaktadır. Kitap aynı zamanda sermaye için şiddet birikiminin iktisadi nedenlerini açıklamaktadır. Sermayenin kâr odaklı doğası ve sürekli birikim arzusu ele alınmaktadır. Askeri Harcamalar ve Ekonomi, kapitalist devletin şiddet aygıtlarının başında gelen ordunun kapitalizmle ilişkisine odaklanmaktadır. Elveren’in araştırması, askeri harcamaların kâr oranı üzerindeki etkisini analiz ederek nicel Marksist iktisat alanına önemli bir katkı yapmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button