Arka Ofis: Örneklerle İş Dünyasında Ne Anlama Geliyor?

Arka Ofis Nedir?

Arka ofis, bir şirketin yönetim ve destek personelinden oluşan ve müşteriye dönük olmayan bölümüdür. Arka ofis işlevleri, ödemeleri, izinleri, kayıt bakımını, mevzuata uyumu, muhasebeyi ve BT hizmetlerini içerir. Örneğin, bir finansal hizmetler şirketi üç kısma ayrılır: ön büro (satış, pazarlama ve müşteri desteği gibi), orta büro (risk yönetimi) ve arka büro (idari ve destek hizmetleri).

Temel Çıkarımlar

  • Arka ofis, bir şirketin yönetim ve destek personelinden oluşan ve müşteriye dönük olmayan bölümüdür.
  • Arka ofis işlevleri, ödemeleri, izinleri, kayıt bakımını, mevzuata uyumu, muhasebeyi ve BT hizmetlerini içerir.
  • “Arka ofis” terimi, ilk şirketlerin ofislerini, ön kısım müşterilerle etkileşime giren çalışanları içerecek ve ofisin arka kısmı, muhasebe memurları gibi müşterilerle hiçbir etkileşimi olmayan çalışanları içerecek şekilde tasarlamasıyla ortaya çıktı.
1:18

Arka Ofis

Arka Ofis Nasıl Çalışır?

Arka ofis, bir şirketin operasyonlarıyla ilgili tüm iş fonksiyonlarını sağlamaktan sorumlu parçası olarak düşünülebilir. Arka ofis personeli, görünüşte görünmez olmalarına rağmen, işletme için temel işlevleri sağlar. Arka ofis, herhangi bir firmanın önemli bir parçasıdır ve ilgili iş unvanları genellikle “Operasyonlar” altında sınıflandırılır. Rolleri, ön büro personelinin müşteriyle yüz yüze olan görevlerini yerine getirmesini sağlar ve donatır. Arka ofis bazen doğrudan gelir getirmeyen tüm işleri tanımlamak için kullanılır.

“Arka ofis” terimi, ilk şirketlerin ofislerini, ön kısım müşterilerle etkileşime giren çalışanları içerecek ve ofisin arka kısmı, muhasebe memurları gibi müşterilerle hiçbir etkileşimi olmayan çalışanları içerecek şekilde tasarlamasıyla ortaya çıktı.

Arka Ofis Örneği

Bugün, arka ofis pozisyonlarının çoğu şirket genel merkezinden uzakta bulunuyor. Çoğu, ticari kiralamaların ucuz, işçilik maliyetlerinin düşük ve yeterli bir işgücü havuzunun mevcut olduğu şehirlerde bulunuyor.

Alternatif olarak, birçok şirket maliyetleri daha da azaltmak için dış kaynak ve/veya offshore arka ofis rollerini kullanmayı seçmiştir. Teknoloji, birçok şirkete çalışanların evden çalıştığı uzaktan çalışma düzenlemelerine izin verme fırsatı verdi. Yararları arasında kira tasarrufu ve artan üretkenlik yer alır. Ek olarak, arka ofis personelini uzaktan istihdam etmek, şirketlerin çeşitli alanlardaki yeteneklere erişmesine ve çeşitli başvuru havuzlarını çekmesine olanak tanır.

Bazı firmalar, uzak pozisyonları kabul eden çalışanlara ve başvuranlara teşvikler sunar. Örneğin, üst düzey muhasebe gerektiren bir finansal hizmetler firması, deneyimli EBM’lere evden çalışmaları için aylık 500 ABD doları konut sübvansiyonu sunabilir. Kişi başına güvenli bir ofis alanı sağlamanın aylık 1.000 ABD Dolarına mal olması durumunda, aylık 500 ABD Doları tutarında bir konut sübvansiyonu yılda toplam 6.000 ABD Doları tasarruf sağlayacaktır. Birçok uzak uzmanı çalıştırırken maliyet tasarrufları önemli olabilir.

Bu, şirket için para tasarrufu sağlasa da, çalışan merkezi bir konumdaki Ön Büro pozisyonundan daha uzak bir konuma veya hatta evde çalışma düzenlemesine geçiyorsa daha düşük bir maaşı kabul etmek zorunda kalabilir.

Özel Hususlar

Arka ofis personeli müşterilerle etkileşime girmese de, ön büro personeli ile aktif olarak etkileşime girme eğilimindedirler. Örneğin, bir üretim ekipmanı satış elemanı, envanter ve fiyatlandırma yapıları hakkında doğru bilgi sağlamak için arka ofis personelinin yardımını isteyebilir. Gayrimenkul pazarlama uzmanları, çekici ve ilgili pazarlama materyalleri oluşturmak için sık sık satış temsilcileriyle etkileşime girer ve BT uzmanları, sistemlerin düzgün çalışmasını sağlamak için şirket içindeki tüm bölümlerle düzenli olarak etkileşim kurar.

Hedef olmayan kolejlerden ve üniversitelerden birçok işletme okulu öğrencisi, Arka Ofis çalışmasını bir firma içinde deneyim kazanmanın ve potansiyel olarak Ön Büro rolleriyle ağ kurmanın bir yolu olarak görüyor. Firmadan firmaya farklılık gösterse de, Arka Büro rollerindeki çalışma Ön Bürodan önemli ölçüde farklıdır ve kurumsal kredi riski rolleri haricinde, Ön Büroya böyle bir geçiş için gerekli deneyime sahip olma umudu vermeyebilir. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button