Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi (APT) Formülü ve Nasıl Kullanıldığı

Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi (APT) Nedir?

Arbitraj fiyatlandırma teorisi (APT), bir varlığın getirisinin, varlığın beklenen getirisi ile sistematik riski yakalayan bir dizi makroekonomik değişken arasındaki doğrusal ilişki kullanılarak tahmin edilebileceği fikrine dayanan çok faktörlü bir varlık fiyatlandırma modelidir. Geçici olarak yanlış fiyatlandırılabilecek menkul kıymetleri belirlemek amacıyla portföyleri değer yatırımı perspektifinden analiz etmek için yararlı bir araçtır.

1:27

Arbitraj fiyatlandırma teorisi

Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi Modelinin Formülü

E(R) i = e ( R ) z + ( e ( ben ) e ( R ) z ) × β n nerede: E(R) i = Varlığın beklenen getirisi R z = Risksiz getiri oranı β n = Varlık fiyatının makroekonomik duyarlılık faktör n E i = Faktörle ilişkili risk primi ibegin{aligned} &text{E(R)}_text{i} = E(R)_z + (E(I) – E(R)_z) times beta_n &textbf{burada :} &text{E(R)}_text{i} = text{Varlığın beklenen getirisi} &R_z = text{Risksiz getiri oranı} &beta_n = text{Varlık fiyatının makroekonomiye duyarlılığı} &text{factor}textit{ n} &Ei = text{faktörle ilişkili risk primi}textit{ i} end{aligned}E(R) ben=VE(R) ile+(VE(ben)VE(R) ile)×βn _nerede:E(R) i ​= Varlığın beklenen getirisiR z ​= Risksiz getiri oranıβ n ​= Varlık fiyatının makroekonomik duyarlılıkfaktör nE i = Faktörle ilişkili risk primi i

APT modelindeki beta katsayıları doğrusal regresyon kullanılarak tahmin edilmektedir. Genel olarak, tarihsel menkul kıymet getirileri, betasını tahmin etmek için faktöre göre geri çekilir.

Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi Nasıl Çalışır?

Arbitraj fiyatlandırma teorisi, 1976 yılında ekonomist Stephen Ross tarafından sermaye varlıkları fiyatlandırma modeline (CAPM) bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Piyasaların tamamen verimli olduğunu varsayan CAPM’den farklı olarak APT, piyasanın bazen yanlış fiyatlandırdığını varsayar, piyasa sonunda düzeltme yapar ve menkul kıymetler gerçeğe uygun değere geri döner. Arbitrajcılar, APT’yi kullanarak adil piyasa değerinden herhangi bir sapmadan yararlanmayı umarlar.

Ancak bu, klasik arbitraj anlamında risksiz bir işlem değildir, çünkü yatırımcılar, risksiz karları kilitlemek yerine modelin doğru olduğunu varsayar ve yönlü alım satımlar yaparlar.

APT için Matematiksel Model

APT, CAPM’den daha esnek olsa da, daha karmaşıktır. CAPM yalnızca bir faktörü (piyasa riskini) hesaba katarken, APT formülünün birden fazla faktörü vardır. Ve bir menkul kıymetin çeşitli makroekonomik risklere karşı ne kadar hassas olduğunu belirlemek için önemli miktarda araştırma yapılması gerekir.

Faktörler ve kaç tanesinin kullanıldığı sübjektif seçimlerdir, bu da yatırımcıların seçimlerine bağlı olarak farklı sonuçlar elde edeceği anlamına gelir. Bununla birlikte, genellikle bir menkul kıymetin getirisinin çoğunu dört veya beş faktör açıklayacaktır. (CAPM ve APT arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için, CAPM ve arbitraj fiyatlandırma teorisinin nasıl farklılaştığı hakkında daha fazla bilgi edinin.)

APT faktörleri, bir yatırım portföyünün çeşitlendirilmesiyle azaltılamayan sistematik risktir. Fiyat tahmin edicileri olarak en güvenilir olduğu kanıtlanmış makroekonomik faktörler arasında enflasyondaki beklenmedik değişiklikler, gayri safi milli hasıla (GSMH), şirket tahvili marjları ve getiri eğrisindeki kaymalar yer alır. Yaygın olarak kullanılan diğer faktörler, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), emtia fiyatları, piyasa endeksleri ve döviz kurlarıdır.

Temel Çıkarımlar

  • Arbitraj fiyatlandırma teorisi (APT), bir varlığın getirisinin, varlığın beklenen getirisi ile sistematik riski yakalayan bir dizi makroekonomik değişken arasındaki doğrusal ilişki kullanılarak tahmin edilebileceği fikrine dayanan çok faktörlü bir varlık fiyatlandırma modelidir.
  • Piyasaların tamamen verimli olduğunu varsayan CAPM’den farklı olarak APT, piyasanın bazen yanlış fiyatlandırdığını varsayar, piyasa sonunda düzeltme yapar ve menkul kıymetler gerçeğe uygun değere geri döner.
  • Arbitrajcılar, APT’yi kullanarak adil piyasa değerinden herhangi bir sapmadan yararlanmayı umarlar.

Arbitraj Fiyatlandırma Teorisinin Nasıl Kullanıldığına İlişkin Örnek

Örneğin, bir hisse senedinin getirisini açıklayan aşağıdaki dört faktör belirlenmiş ve her bir faktöre duyarlılığı ve her bir faktörle ilişkili risk primi hesaplanmıştır:

  • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyümesi: ß = 0,6, RP = %4
  • Enflasyon oranı: ß = 0,8, RP = %2
  • Altın fiyatları: ß = -0,7, RP = %5
  • Standard and Poor’s 500 endeks getirisi: ß = 1,3, RP = %9
  • Risksiz oran %3’tür

APT formülü kullanılarak, beklenen getiri şu şekilde hesaplanır:

  • Beklenen getiri = %3 + (%0,6 x %4) + (%0,8 x %2) + (-0,7 x %5) + (1,3 x %9) = %15,2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button