Anılar, Düşler, Düşünceler — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Anılar, Düşler, Düşünceler kitabı, analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’un yaşam öyküsünü meslektaşı Aniela Jaffé’ye anlattığı bir eserdir. Jung, 81 yaşında tüm hayatını anlatmaya karar vermiş ve yaklaşık 2 yıl boyunca Jaffé’ye anılarını ve düşüncelerini aktarmıştır. Kitap, insan zihninin derinliklerine inen açıklayıcı ve içten bir dille yazılmıştır.

Anılar, Düşler, Düşünceler, Carl Gustav Jung’un kişilik, rüyalar, fanteziler ve din konularında geliştirdiği düşünceleri okuyucuya aktarıyor. Jung’un Sigmund Freud ile olan ilişkilerine de kitapta genişçe yer verilmiştir. Jung’un hayranı olduğu ancak sonradan görüş ayrılıkları yaşadığı Freud ile ilişkilerine de detaylı bir biçimde ışık tutuyor.

Kitap, Jung’un özyaşamöyküsünü ve derin düşüncelerini barındıran benzersiz bir eserdir. Fotoğraflarla desteklenen kitap, Almanca aslından yapılan çeviriyle okuyucularla buluşurken, Jung’un kişiliğinin ilgi çekici ve gizemli yönlerini de gözler önüne sermektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button