Erekler

Erek; gaye, amaç, ülkü, hedef anlamına gelmektedir.

2019 yılında başlatılan JeoPolitik.net, Türk jeopolitiği bilgi ve belge hacminin arttırılmasına adanmış bağımsız bir girişimdir. Türk jeopolitiği merkezli Türk uygarlığı çabalarının düşünsel ve toplumsal altyapısının güçlendirilmesini amaçlar.

Türk aydınlanmasının ve modernleşmesinin, Türk toplum ve kültür yapısına uygun olarak kendi değerlerinin üzerinde, kendi yapısal özelliklerine uygun olarak inşa edilmesini gaye edinir.


Eski Yazıların Derlenmesi: Türk jeopolitiğine olan ilginin artmasına rağmen, eserlerin çoğu gün ışığını görmemiştir veya internet üzerinde dağınık kalmaktadır. Jeopolitik.net internet arşivi projesi, bu konuda çeşitli düşünür ve yazarlar tarafından kaleme alınan metinlerin kolay ulaşılabilirliğine olanak sağlamak, mevcut çalışmaları toplamak, listelemek, gözden geçirmek ve araştırmacıyla buluşturmak yolunu benimsemektedir.

Yeni Yazarlar ve Yeni Yazılar: Günümüzde akademik/fikri nitelikli yazılar kaleme alan araştırmacıların çalışmaları yayınlanmaktadır.

Türk jeopolitiği çalışmalarına ve düşüncelerine erişimin artmasının, akademik araştırmaya fayda sağlamanın yanı sıra, küresel boyutta Türk jeopolitiği merkezli Türk uygarlığının tasarımı yolunda çalışma yapmak isteyen siyasi hareketleri, vakıfları, düşünürleri ve araştırma kuruluşlarını bilgilendirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz.

Başa dön tuşu