Hedefler

2019 yılında başlatılan JeoPolitik.net, Türk jeopolitiği bilgi ve belge hacminin arttırılmasına adanmış bağımsız bir girişimdir. Türk jeopolitiği merkezli Türk uygarlığı çabalarının düşünsel ve toplumsal altyapısının güçlendirilmesini amaçlar.

Eski Yazıların Derlenmesi: Türk jeopolitiğine olan ilginin artmasına rağmen, eserlerin çoğu gün ışığını görmemiştir veya internet üzerinde dağınık kalmaktadır. Jeopolitik.net internet arşivi projesi, bu konuda çeşitli düşünür ve yazarlar tarafından kaleme alınan metinlerin kolay ulaşılabilirliğine olanak sağlamak, mevcut çalışmaları toplamak, listelemek, gözden geçirmek ve araştırmacıyla buluşturmak istemektedir.

Yeni Yazarlar ve Yeni Yazılar: İkinci olarak; günümüzde akademik ya da fikri nitelikli yazılar kaleme alan araştırmacıların çalışmalarını yayınlamaktadır.

Türk jeopolitiği çalışmalarına ve düşüncelerine erişimin artmasının, akademik araştırmaya fayda sağlamanın yanı sıra, küresel boyutta Türk jeopolitiği merkezli Türk uygarlığının tesisi yolunda çalışma yapmak isteyen siyasi hareketleri, vakıfları, düşünürleri ve araştırma kuruluşlarını bilgilendirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz.

Türk Jeopolitiği İnternet Arşivi Projesi

© Mustafa Sarıkaya – Proje Koordinatörü

Başa dön tuşu