Althusser ve Hukuk — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Althusser ve Hukuk adlı kitap, Althusser’in hukuk üzerine görüşlerini inceleyen ilk kitap olma özelliğini taşır. Kitap, Althusser’in düşüncelerini hukuk ve felsefe alanlarında çalışan akademisyenlerin makalelerinden derleyerek oluşturulmuştur. Althusser’in cinayeti ve hukukla olan ilişkisi, özellikle ilginç bir konu olarak ele alınmaktadır. Kitapta Devletin İdeolojik Aygıtları gibi önemli kavramlar da genişletilmiş ve aydınlatılmıştır. Alıntı: “Devletin İdeolojik Aygıtları, hukuki/politik kavramlar üzerinden ilginç paraleller çizmektedir.” Kitabın tam metnine PDF formatında erişmek mümkündür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button