Allah ile Aldatmak — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Allah ile Aldatmak” adlı kitap, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk tarafından yazılmıştır. Kitapta, Kur’an’ın “Allah ile aldatılmayın!” uyarısına rağmen Türk halkının dine olan derin saygısı, Allah ile aldatılmaya neden olmaktadır. Kitap, Allah ile aldatmanın rantından terör örgütlerinin bile yararlandığını ve bu durumun nasıl bir sanayi haline geldiğini ele almaktadır. Allah ile aldatmanın, çıkar, koltuk, baskı ve egemenlik aracı yapan bir sanayi olduğu vurgulanmaktadır. Kitap, Allah ile aldatanların dokunulmazlık ve eleştirilmezlik oluşturduğu “tahakküm teolojisi”ni de eleştirmektedir. Ayrıca, kitapta Türkiye’de bu teolojinin egemen kılınmaya çalışıldığı ve bu konuda başarılı olunduğu da belirtilmektedir. Kitapta ayrıca, İngilizlerin siyasetinin ‘İslam’ı İslam’la yok etme siyaseti’ olduğu ve Atatürk’ün Müslüman dünyaya bu siyaseti tanıttığı da açıklanmaktadır. Kitap, Allah ile aldatmanın en ağır zulümlerinin kadın ve kadın hakları konularında işlendiğini vurgulamaktadır. Türkiye’de kadınlar, özellikle örtünme meselesinin istismar edilerek Allah ile aldatan zümrelerin temel sömürü aracı olarak kullanıldığına dikkat çekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button