Alacaklar Hesabı Ciro Oranı Tanımı, Formülü ve Örnekleri

Alacaklar Hesabı Ciro Oranı Nedir?

Borç devir hızı oranı, bir şirketin tedarikçilerine ödeme yaptığı oranı ölçmek için kullanılan kısa vadeli bir likidite ölçüsüdür. Borç hesaplarının cirosu, bir şirketin belirli bir dönemde ödenecek hesaplarını kaç kez ödediğini gösterir.

Ödenecek hesaplar, bir şirketin tedarikçilerine ve alacaklılarına borçlu olduğu kısa vadeli borçlardır. Borç devir hızı oranı, bir şirketin tedarikçilerine ve kısa vadeli borçlarını ödemede ne kadar verimli olduğunu gösterir.

1:17

Alacaklar Hesabı Ciro Oranı

AP Ciro Oranı Formülü

AP Ciro = TSP ( BAP + EAP ) / 2 nerede: AP = Ödenecek hesaplar TSP = Toplam tedarik alımları BAP = Ödenecek başlangıç hesapları EAP = Ödenecek hesapların sona ermesibegin{aligned} &text{AP Ciro}=frac{text{TSP}}{(text{BAP + EAP})/2} &textbf{burada:} &text{ AP = Borç hesapları} &text{TSP = Toplam tedarik alımları} &text{BAP = Borç başlangıç hesapları} &text{EAP = Borç hesaplarının bitişi} end{aligned}​AP Ciro = ( BAP + EAP ) / 2 TSP ​burada : AP = Borç hesapları TSP = Toplam tedarik alımları BAP = Borç başlangıç ​​hesapları EAP = Borç bitiş hesapları

Alacaklar Hesabı Ciro Oranının Hesaplanması

Dönem sonundaki borç hesapları bakiyesinden, dönem başındaki borç hesapları bakiyesini ekleyerek, dönem için ortalama borç hesaplarını hesaplayın.

Ödenecek ortalama hesaplara ulaşmak için sonucu ikiye bölün. Dönem için toplam tedarikçi alımlarını alın ve dönem için ödenecek ortalama hesaplara bölün.

Temel Çıkarımlar

 • Borç devir hızı oranı, bir şirketin tedarikçilerine ödeme yaptığı oranı ölçmek için kullanılan kısa vadeli bir likidite ölçüsüdür.
 • Borç hesaplarının cirosu, bir şirketin belirli bir dönemde ödenecek hesaplarını kaç kez ödediğini gösterir.
 • İdeal olarak, bir şirket, ödenecek hesaplarını hızlı bir şekilde ödemek için yeterli gelir elde etmek ister, ancak şirket, bu parayı başka çabalara yatırım yapmak için kullanabilecekleri için fırsatları kaçırmadığı kadar hızlı değildir.

Borç Hesapları Ciro Oranını Çözme

Alacak hesapları devir hızı, yatırımcılara bir şirketin borç hesaplarını dönem başına kaç kez ödediğini gösterir. Başka bir deyişle, oran, bir şirketin tedarikçilerine ödeme yapma hızını ölçer. Ödenecek hesaplar, bilançoda kısa vadeli yükümlülükler altında listelenir.

Yatırımcılar, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli nakit veya gelire sahip olup olmadığını belirlemek için borç devir oranını kullanabilir. Alacaklılar, oranı şirkete bir kredi limiti açıp açmamayı ölçmek için kullanabilirler.

Azalan AP Devir Oranı

Azalan bir ciro oranı, bir şirketin tedarikçilerine ödeme yapmasının önceki dönemlere göre daha uzun sürdüğünü gösterir. Bir şirketin borçlarını ödeme oranı, şirketin mali durumunun bir göstergesi olabilir. Azalan bir oran, bir şirketin mali sıkıntı içinde olduğunun işareti olabilir. Alternatif olarak, azalan bir oran, şirketin tedarikçileriyle farklı ödeme düzenlemeleri için müzakere ettiği anlamına da gelebilir.

Artan Ciro Oranı

Devir oranı arttığında, şirket tedarikçilerine önceki dönemlere göre daha hızlı ödeme yapıyor. Artan bir oran, şirketin kısa vadeli borcunu zamanında ödemek için bol miktarda nakde sahip olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, artan borç devir hızı, şirketin borçlarını ve nakit akışını etkin bir şekilde yönettiğinin bir göstergesi olabilir.

Bununla birlikte, uzun bir süre boyunca yükselen bir oran, şirketin işine yeniden yatırım yapmadığını da gösterebilir, bu da uzun vadede şirket için daha düşük bir büyüme oranı ve daha düşük kazançla sonuçlanabilir. İdeal olarak, bir şirket, ödenecek hesaplarını hızlı bir şekilde ödemek için yeterli gelir elde etmek ister, ancak şirket, bu parayı başka çabalara yatırım yapmak için kullanabilecekleri için fırsatları kaçırmadığı kadar hızlı değildir.

AP Ciro – AR Ciro Oranları

Alacak devir hızı oranı, bir şirketin alacaklarını veya müşterilerin borçlu olduğu parayı tahsil etmedeki etkinliğini ölçmek için kullanılan bir muhasebe ölçüsüdür. Oran, bir şirketin müşterilerine kullandırdığı kredileri ne kadar iyi kullandığını ve yönettiğini ve bu kısa vadeli borcun ne kadar hızlı tahsil edildiğini veya ödendiğini gösterir.

Borç devir hızı oranı, bir şirketin tedarikçilerine ödeme yaptığı oranı ölçmek için kullanılır. Borç hesaplarının cirosu, bir şirketin belirli bir dönemde ödenecek hesaplarını kaç kez ödediğini gösterir.

Alacak devir hızı, bir şirketin müşterileri tarafından ne kadar hızlı ödeme aldığını, borç hesapları devir oranı ise şirketin tedarikçilerine ne kadar hızlı ödeme yaptığını gösterir.

AP Devir Oranının Sınırlamaları

Tüm finansal oranlarda olduğu gibi, bir şirketin oranını aynı sektördeki şirketlerle karşılaştırmak en iyisidir. Her sektör, o sektöre özgü olabilecek standart bir ciro oranına sahip olabilir.

Alacaklılar ve yatırımcılar tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilecek olan, bir şirketin yüksek ciro oranına sahip olması, oranın sınırlandırılması olabilir. Oran aynı sektördeki diğer şirketlerden çok daha yüksekse, şirketin geleceğine yatırım yapmadığını veya nakitini doğru kullanmadığını gösterebilir.

Başka bir deyişle, yüksek veya düşük bir oran, nominal değer olarak alınmamalı, bunun yerine yatırımcıların yüksek veya düşük oranın nedenini daha fazla araştırmasına yol açmalıdır.

Alacaklar Hesabı Ciro Oranı Örneği

A Şirketi, malzemelerini ve envanterini bir tedarikçiden satın alıyor ve geçen yıl için aşağıdaki sonuçları elde etti:

 • Toplam tedarikçi alımları yıl için 100 milyon dolardı.
 • Ödenecek hesaplar yılın başında 30 milyon dolarken, ödenecek hesaplar yıl sonunda 50 milyon dolardı.
 • Tüm yıl için ödenecek ortalama hesaplar aşağıdaki gibi hesaplanır:
 • (30 milyon $ + 50 milyon $) / 2 veya 40 milyon $
 • Alacak hesapları devir hızı aşağıdaki gibi hesaplanır:
 • 100 milyon $ / 40 milyon $, yıl için 2,5’e eşittir
 • A Şirketi yıl içinde 2,5 kez borçlarını ödemiştir.

Aynı yıl içinde, A Şirketinin rakibi olan B Şirketinin yıl için aşağıdaki sonuçları elde ettiğini varsayalım:

 • Toplam tedarikçi alımları yıl için 110 milyon dolardı.
 • Yıl başında ve yıl sonunda 15 milyon dolarlık ödenecek hesaplar 20 milyon dolardı.
 • Ödenecek ortalama hesaplar aşağıdaki gibi hesaplanır:
 • (15 milyon $ + 20 milyon $) / 2 veya 17,50 milyon $
 • Alacak hesapları devir hızı aşağıdaki gibi hesaplanır:
 • 110 milyon $ / 17,50 milyon $, yıl için 6,29’a eşittir
 • B şirketi yıl içinde 6,9 kez hesap borçlarını ödemiştir. Bu nedenle, A Şirketi ile karşılaştırıldığında, B Şirketi tedarikçilerine daha hızlı ödeme yapıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button