Aktüerya Yaşam Tablosu

Bir aktüeryal yaşam tablosu, belirli bir yaştaki bir kişinin bir sonraki doğum gününden önce ölme olasılığını gösteren bir tablo veya elektronik tablodur. Genellikle hayat sigortası şirketleri tarafından, farklı yaş ve aşamalardaki insanlar için kalan yaşam beklentisini ve belirli bir yaşta hayatta kalma olasılığını hesaplamak için kullanılır.

Kadın ve erkeklerin ölüm oranları farklı olduğundan, aktüeryal yaşam tablosu kadın ve erkekler için ayrı ayrı hesaplanır. Bir aktüeryal yaşam tablosuna ölüm tablosu, yaşam tablosu veya aktüeryal tablo da denir.

Sigorta şirketleri, ürünlerin fiyatlandırılmasına ve gelecekteki sigortalı olayların tahmin edilmesine yardımcı olmak için aktüeryal yaşam tablolarından yararlanır. Matematiksel ve istatistiksel temelli aktüeryal yaşam tabloları, ölüm, hastalık ve sakatlık gibi olay olasılıklarını göstererek hayat sigortası şirketlerine yardımcı olur.

Bir aktüeryal yaşam tablosu, sigara içme, meslek, sosyo-ekonomik durum ve hatta kumar ve borç yükü gibi değişken riskleri ayırt edecek faktörleri de içerebilir. Bilgisayarlı tahmine dayalı modelleme, aktüerlere çok çeşitli koşullar ve olası sonuçlar için hesaplama yapma olanağı sağlar.

Aktüeryal bilim, öncelikle iki tür yaşam tablosu kullanır. İlk olarak, belirli bir popülasyonun belirli bir zaman dilimi için ölüm oranlarını belirlemek için dönem yaşam tablosu kullanılır. Aktüeryal yaşam tablosunun diğer türü, nesil yaşam tablosu olarak da anılan kohort yaşam tablosu olarak adlandırılır. Belirli bir popülasyonun tüm yaşamı boyunca genel ölüm oranlarını temsil etmek için kullanılır.

Erkekler ve kadınlar için aktüeryal yaşam tabloları, her cinsiyet için yaşam beklentilerinin farklı olması nedeniyle farklı şekilde hesaplanmaktadır.

Nüfus seçimi aynı belirli zaman aralığında doğmuş olmalıdır. Gelecekte bir popülasyonun ölüm oranlarında beklenen herhangi bir değişikliği tahmin etmeye çalıştığı için, bir kohort yaşam tablosu daha yaygın olarak kullanılır.

Bir kohort tablosu ayrıca zaman içindeki gözlemlenebilir ölüm modellerini de analiz eder. Her iki aktüeryal yaşam tablosu türü de, günümüzün gerçek nüfuslarına ve bir nüfusun yakın geleceğine ilişkin eğitimli tahminlere dayanmaktadır. Diğer yaşam tablosu türleri tarihsel kayıtlara dayalı olabilir. Bu tür yaşam tabloları genellikle bebekleri olduğundan az sayar ve bebek ölümlerini olduğundan düşük gösterir.

Sigorta şirketleri, öncelikle iki tür tahmin yapmak için aktüeryal ömür tablolarını kullanır: belirli bir yaşta hayatta kalma olasılığı ve farklı yaşlardaki insanlar için kalan yaşam beklentisi.

Aktüeryal yaşam tabloları, biyoloji ve epidemiyoloji bilimlerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Sosyal Güvenlik İdaresi, belirli politika kararları veya eylemleri hakkında bilgi vermek için Sosyal Güvenliği olan kişilerin ölüm oranlarını incelemek için aktüeryal yaşam tablolarını kullanır.

Aktüeryal ömür tabloları, ürün yaşam döngüsü yönetimi ve emeklilik hesaplamaları için de önemlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button