Aktiengesellschaft (Halka Açık Limited Şirket) Nedir?

Aktiengesellschaft halka açık bir limited şirket için Almanca bir terim olan Aktiengesellschaft’ın kısaltmasıdır. Bu tür şirket hisseleri halka arz edilir ve halka açık bir borsada işlem görür. Hissedarların sorumluluğu yatırımları ile sınırlıdır. Pay sahipleri şirketin borçlarından sorumlu olmayıp, şirketin iflas etmesi durumunda malvarlığı korunur.

Aktiengesellschaft, hisse ve şirket anlamına gelen kelimelerden oluşan Almanca bir terimdir. AG, hissedarların sahip olduğu ve bir borsada alınıp satılabilen bir işletmedir. Hissedarlar, düzenli olarak planlanmış genel kurul toplantılarında politikaları kontrol etme yetkisini kullanırlar. Yönetim kurulu tüm operasyonel konulara karar verir ve denetim kurulu bunları yürütür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button