Akıllı Şehirler Meselesi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Akıllı Şehirler Meselesi adlı kitabın yazarı Fatih Gündoğan’dır. Kitap, şehirdeki sorunları ve çözüm yollarını ele alarak daha güvenli, konforlu ve yaşanabilir bir şehir hayatı için öneriler sunmaktadır. Akıllı şehirler düşüncesi ve stratejisi üzerine odaklanan kitap, teknik ve araçları da içinde barındırmaktadır. Kitap, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir şehir hayatı bırakmak için Kaynakları daha verimli kullanma konusunda da fikirler sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button