Akıllı Güç Nedir? Örnekleri

  • Akıllı Güç, ulusların uluslararası çıkarlarını ilerletmelerine yardımcı olacak pragmatik yollarla, sert güç (zorlama gücü) ile yumuşak gücün (ikna etme gücü) etkili ve verimli birleşimidir.
  • Suzanne Nossel Akıllı Güç kavramını ilk olarak Mart 2004’te Foreign Affairs dergisinde yayınlanan bir makalede geliştirdi. Harvard Üniversitesi’nde Kennedy Devlet Okulu’na başkanlık eden Joseph S. Nye, Jr., daha sonra daha önceki çalışmalarında ortaya attığı “yumuşak güç” kavramının bir incelemesi olarak akıllı güç fikrini benimsedi.

Referanslar

  • https://publicdiplomacy.wikia.org/wiki/Smart_Power

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button