Ajans Problemi: Tanım, Örnekler ve Riskleri En Aza İndirmenin Yolları

Acente Sorunu Nedir?

Temsil sorunu, bir tarafın diğerinin çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin beklendiği herhangi bir ilişkinin doğasında var olan bir çıkar çatışmasıdır. Kurumsal finansmanda, vekalet sorunu genellikle bir şirketin yönetimi ile şirketin hissedarları arasındaki çıkar çatışmasını ifade eder. Hissedarların veya müdürlerin vekili olarak hareket eden yöneticinin, kendi servetini maksimize etmek yöneticinin çıkarına en iyi şekilde hizmet etse de hissedar servetini maksimize edecek kararlar alması beklenir.

Temel Çıkarımlar

  • Temsil sorunu, bir tarafın diğerinin çıkarına en iyi şekilde hareket etmesinin beklendiği herhangi bir ilişkinin doğasında var olan bir çıkar çatışmasıdır.
  • Vekalet sorunları, teşvikler veya motivasyonlar kendilerini bir vekilin bir müvekkilin çıkarlarına en uygun şekilde hareket etmemesi için sunduğunda ortaya çıkar.
  • Yönetmelikler yoluyla veya bir temsilciyi, vekilin çıkarlarına en uygun şekilde hareket etmeye teşvik ederek, temsilci sorunları azaltılabilir.
1:36

Ajans Sorunu

Ajans Sorunlarını Anlamak

Vekalet sorunu, asil ile vekil arasında bir ilişki olmadan mevcut değildir. Bu durumda, aracı asıl adına bir görevi yerine getirir. Aracılar, farklı beceri düzeyleri, farklı istihdam pozisyonları veya zaman ve erişim kısıtlamaları nedeniyle genellikle müdürler tarafından görevlendirilir. Örneğin, bir müdür, sıhhi tesisat sorunlarını çözmesi için bir tesisatçıyı (temsilci) işe alacaktır. Tesisatçının en büyük çıkarı mümkün olduğu kadar çok gelir toplamak olsa da, asıl sorumluya en fazla fayda sağlayan durum ne olursa olsun onu yerine getirme sorumluluğu onlara verilir.

Temsil sorunu, teşviklerle ilgili bir sorundan ve görevin tamamlanmasında takdir yetkisinin varlığından kaynaklanır. Bir vekil, bu şekilde hareket etmesi için bir teşvikle sunulursa, vekil asilin lehine olmayan bir şekilde hareket etmeye motive edilebilir. Örneğin sıhhi tesisat örneğinde tesisatçı, acentenin ihtiyacı olmayan bir hizmeti önererek üç kat daha fazla para kazanabilir. Temsilci sorununun ortaya çıkmasına neden olan bir teşvik (ücretin üç katı) mevcuttur.

Temsil sorunları, mütevelliler ve lehdarlar arasındaki gibi güvene dayalı ilişkilerde yaygındır; yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar; ve avukatlar ve müvekkiller. Bir mütevelli, müdürün veya müşterinin çıkarına en iyi şekilde hareket eden bir vekildir. Bu ilişkiler, ABD Yüksek Mahkemesi’nin bir avukatın müvekkillerine karşı tam bir adalet, sadakat ve bağlılık içinde hareket etmesi gerektiği iddiası nedeniyle avukatlar ve müvekkilleri arasındaki ilişkide olduğu gibi, yasal anlamda katı olabilir.

Acente Problemiyle İlişkili Risklerin En Aza İndirilmesi

Vekalet maliyetleri, vekalet sorununun bir sonucu olarak bir müvekkilin maruz kalabileceği bir tür dahili maliyettir. Bir görevi üstlenmek için bir vekil kullanmaktan doğabilecek verimsizliklerin maliyetlerinin yanı sıra asil-vekil ilişkisini yönetmek ve farklı öncelikleri çözmekle ilgili maliyetleri içerir. Vekalet sorununu ortadan kaldırmak mümkün olmamakla birlikte, müdürler vekalet maliyetlerinin riskini en aza indirecek adımlar atabilirler.

Yönetmelikler

Asil-vekil ilişkileri, mutemet ortamları söz konusu olduğunda sözleşmeler veya kanunlar tarafından düzenlenebilir ve sıklıkla düzenlenir. Güvene Dayalı Kural, finansal danışmanlar ve müşterileri arasındaki ilişkide ortaya çıkan vekalet sorununu düzenleme girişiminin bir örneğidir. Yatırım danışmanlığı dünyasında mütevelli terimi, finans ve emeklilik danışmanlarının müşterilerinin çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri gerektiği anlamına gelir. Başka bir deyişle, danışmanlar müşterilerinin çıkarlarını kendilerinin üzerinde tutmalıdır. Amaç, yatırımcıları herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasını gizleyen danışmanlardan korumaktır.

Örneğin, bir danışmanın bir müşteriye sunabileceği birkaç yatırım fonu olabilir, ancak bunun yerine yalnızca danışmana satış için komisyon ödeyenleri teklif edebilir. Çıkar çatışması, yatırım fonu tarafından sunulan finansal teşvikin danışmanın müşterinin çıkarları adına çalışmasını engellediği bir temsil sorunudur.

teşvikler

Vekalet sorunu, bir vekilin müvekkilin çıkarlarına en uygun şekilde hareket etmesi için teşvik edilerek de en aza indirilebilir. Örneğin, bir yönetici, performansa dayalı ücretlendirme, hissedarların doğrudan etkisi, işten çıkarma tehdidi veya devralma tehdidi gibi teşvikler yoluyla hissedarların çıkarları doğrultusunda hareket etmeye motive edilebilir.

Hissedar olan müdürler, CEO tazminatını doğrudan hisse senedi fiyat performansına da bağlayabilir. Bir CEO, olası bir devralmanın kovulmayla sonuçlanacağından endişeleniyorsa, CEO devralmayı engellemeye çalışabilir ki bu bir temsilci sorunu olur. Bununla birlikte, CEO’ya hisse senedi fiyatı performansına göre ödeme yapılırsa, CEO devralmayı tamamlamaya teşvik edilecektir. Hedef şirketlerin hisse senedi fiyatları genellikle satın alma sonucunda yükselir. Uygun teşvikler yoluyla, hem hissedarların hem de CEO’nun çıkarları uyumlu hale getirilecek ve hisse senedi fiyatındaki artıştan fayda sağlanacaktır.

Müdürler ayrıca bir vekilin tazminat yapısını değiştirebilir. Örneğin, bir temsilciye saat bazında değil de bir projenin tamamlanmasıyla ödeme yapılıyorsa, müvekkilin çıkarına en iyi şekilde hareket etmeme konusunda daha az teşvik vardır. Ayrıca, performans geri bildirimi ve bağımsız değerlendirmeler aracıyı kararlarından sorumlu tutar.

Ajans Probleminin Gerçek Dünya Örneği

2001 yılında enerji devi Enron iflas başvurusunda bulundu. Muhasebe raporları, şirketin gerçekte kazanıldığından daha fazla parası varmış gibi görünmesi için uydurulmuştu. Şirketin yöneticileri, Enron’un yan kuruluşlarındaki borcu gizlemek ve geliri abartmak için hileli muhasebe yöntemleri kullandı. Bu tahrifatlar, yöneticilerin hisse senetlerinin bir kısmını sattığı bir dönemde şirketin hisse senedi fiyatının artmasına izin verdi.

Enron’un iflas başvurusundan önceki dört yıl içinde, hissedarlar tahmini olarak 74 milyar dolar değer kaybetti. Enron, 63 milyar dolarlık varlığıyla o dönemde ABD’nin en büyük iflası oldu. Enron yönetiminin hissedarın çıkarlarını en iyi şekilde gözetme sorumluluğu olmasına rağmen, vekalet sorunu, yönetimin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesine neden oldu.

Ajans Sorununa Ne Sebep Olur?

Vekalet sorunları, bir müdür ile bir vekil arasındaki ilişki sırasında ortaya çıkar. Aracılar, farklı beceri düzeyleri, farklı istihdam pozisyonları veya zaman ve erişim kısıtlamaları nedeniyle genellikle müdürler tarafından görevlendirilir. Temsil sorunu, teşviklerle ilgili bir sorundan ve görevin tamamlanmasında takdir yetkisinin varlığından kaynaklanır. Bir vekil, bu şekilde hareket etmesi için bir teşvikle sunulursa, vekil asilin lehine olmayan bir şekilde hareket etmeye motive edilebilir.

Ajans Problemine Örnek Nedir?

2001 yılında enerji devi Enron iflas başvurusunda bulundu. Muhasebe raporları, şirketin gerçekte kazanıldığından daha fazla parası varmış gibi görünmesi için uydurulmuştu. Bu tahrifatlar, yöneticilerin hisse senetlerinin bir kısmını sattığı bir dönemde şirketin hisse senedi fiyatının artmasına izin verdi. Enron iflasını ilan ettiğinde, o dönemdeki en büyük ABD iflasıydı. Enron yönetiminin hissedarın çıkarlarını en iyi şekilde gözetme sorumluluğu olmasına rağmen, vekalet sorunu, yönetimin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesine neden oldu.

Ajans Sorunları Nasıl Azaltılır?

Temsil sorununu ortadan kaldırmak mümkün olmamakla birlikte müdürler, vekalet maliyeti olarak bilinen ve buna bağlı olarak ortaya çıkan riski en aza indirecek adımlar atabilmektedir. Asil-vekil ilişkileri, mutemet ortamları söz konusu olduğunda sözleşmeler veya kanunlar tarafından düzenlenebilir ve sıklıkla düzenlenir. Başka bir yöntem de, bir temsilciyi, vekilin çıkarlarına en uygun şekilde hareket etmesi için teşvik etmektir. Örneğin, bir temsilciye saatlik olarak değil de bir projenin tamamlanmasıyla ödeme yapılıyorsa, müvekkilin çıkarlarına en uygun şekilde hareket etmeme konusunda daha az teşvik vardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button