Ahlaki Yönetimsellik — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Ahlaki Yönetimsellik adlı kitabın yazarı Wael B. Hallaq’tır.
Kitap, İslam klasiklerinden modern sosyal bilime geniş bir bilgi dağarcığıyla yaklaşarak derinlikli çıkarımlar yapmaktadır.
Yazar, kur’anî kökenleri ve mahiyeti, moderniteyle dönüşümü ve ulus devletle ilişkisi gibi önemli konuları ele almaktadır.
Farklı disiplinlerden yararlanarak geniş bir analitik kavram seti sunan kitap, fıkıh usûlü üzerine de önemli sorgulamalar içermektedir.
Hukuk ve ahlakı ayrılmaz bir şekilde ele alan yazar, fıkhın usul ve füru boyutunu teknik bir araştırmanın ötesinde entelektüel düzlemde ele almaktadır.
İslam düşüncesine yeni ufuklar açan kitap, İslam’ın dünya tasavvurunu da detaylı bir şekilde inceler.
Ahlaki Yönetimsellik, fıkhın temel özelliklerini ve bu hukukî ve kültürel sistemi geniş bir bakış açısıyla ele alarak okuyucuya değerli ve güçlü argümanlar sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button