Ah Bu Gençler — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Ah Bu Gençler adlı kitap, Ali Ayten ve M. Enes Vural tarafından gençlik dönemindeki dinî kimlik oluşumunu ele alan kapsamlı bir çalışma olarak kaleme alınmıştır. Kitap, gençlerin dinî ilkeleri yaşamlarına nasıl yansıttıklarını ibadetler, giyim-kuşam, yeme-içme gibi konular üzerinden ele almaktadır. Yazarlar, lise çağındaki gençlerle yapılan anket bulguları ve yerli-yabancı kaynaklardan faydalanarak, gençlik döneminin dinî kimlik oluşumu açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Kitap, gençlerin kimlik kazanım sürecinde dinî ve manevi değerlerle kurdukları ilişkiyi okuyuculara açık bir şekilde aktarmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button