Afganistan’ın Jeopolitik Önemi Nedir?

Jeopolitik önem sorunu, çoğunlukla bakış açısına bağlıdır. Kimin için önemi? Herhangi bir ülkenin jeopolitik önemini anlamanın önemli bir yolu, duruma iki perspektiften bakmaktır:

  • 1. Küresel Ekonomik,
  • 2. Güvenlik ve Stratejik.

Afganistan hem küresel ekonomi hem de bölgesel, hatta küresel güvenlik için önemlidir. Bunun ana nedeni, Güney ve Orta Asya’nın ve ayrıca Çin ve Orta Doğu’nun kavşağında bulunan konumudur. Afganistan bu bölgeleri birbirine bağlıyor.

Bağlantılar hem iyi hem de kötü olabilir. Dolayısıyla, bir yandan Afganistan, Asya çapında bir ticaret ağı, petrol boru hatları vb. için çok önemli bir bağlantı haline gelebilir. Diğer yandan, bir istikrarsızlık kaynağı olabilir.

Afganistan’ın doğal kaynakları ve pazarları, Afganistan’ı başlı başına önemli bir ülke yapan bir diğer önemli faktördür.

Güvenlikle ilgili olarak, Afganistan’daki sorunların çoğu, yukarıda açıklanan nedenlerle Afganistan’ı kontrol etmeye çalışan diğer ülkeler ile dış müdahale tarafından yaratılmıştır. Afganistan’ın stratejik konumu, öngörülebilir gelecekte de dış güçlerin müdahalelerini çekmeye devam edecektir.

Bir diğer önemli ancak eksik rapor edilen son faktör, Afganistan’ın yayla topografyasıdır. Bu, onu Kıtalar arası balistik füzeleri konumlandırmak için çok elverişli bir yer yapar.

Afganistan’dan orta menzilli füzeler bile neredeyse tüm Avrasya’yı hedef alabilir. ABD Afganistan’da kalırsa ve Rusya, Çin ve hatta Hindistan ile çatışmaya girerse, bu jeopolitik olarak önemli bir faktör haline gelecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button