Açıklanan Muhasebe İlkeleri: Nasıl Çalışırlar, GAAP, UFRS

Muhasebe İlkeleri Nelerdir?

Muhasebe ilkeleri, şirketlerin ve diğer kuruluşların mali verileri bildirirken uyması gereken kurallar ve yönergelerdir. Bu kurallar, muhasebecilerin kullanması gereken terim ve yöntemleri standartlaştırarak finansal verilerin incelenmesini kolaylaştırır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), 167 ülkede benimsenen en yaygın kullanılan muhasebe ilkeleri setidir. Amerika Birleşik Devletleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) olarak bilinen ayrı bir muhasebe ilkeleri seti kullanır.

Temel Çıkarımlar

 • Şirketler tarafından raporlanan finansal bilgilerin kalitesini artırmak için muhasebe standartları uygulanmaktadır.
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde, Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini (GAAP) yayınlar.
 • GAAP, ABD’de halka açık tüm şirketler için gereklidir; halka açık olmayan şirketler tarafından da rutin olarak uygulanmaktadır.
 • Uluslararası olarak, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) yayınlamaktadır.
 • FASB ve IASB bazen gündemdeki konularda ortak standartlar yayınlamak için birlikte çalışır, ancak ABD’nin öngörülebilir gelecekte IFRS’ye geçme niyeti yoktur.
1:33

Muhasebe prensipleri

Muhasebe İlkelerinin Amacı

Herhangi bir muhasebe ilkeleri setinin nihai amacı, bir şirketin mali tablolarının eksiksiz, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamaktır.

Bu, yatırımcıların belirli bir süre boyunca trend verileri de dahil olmak üzere şirketin mali tablolarından yararlı bilgileri analiz etmesini ve çıkarmasını kolaylaştırır. Ayrıca, farklı şirketler arasında finansal bilgilerin karşılaştırılmasını kolaylaştırır. Muhasebe ilkeleri, şeffaflığı artırarak ve kırmızı bayrakların tespit edilmesini sağlayarak muhasebe sahtekarlığının azaltılmasına da yardımcı olur.

Standartlaştırılmış muhasebe ilkelerinin nihai amacı, mali tablo kullanıcılarının, raporda açıklanan bilgilerin eksiksiz, tutarlı ve karşılaştırılabilir olduğundan emin olarak bir şirketin mali durumlarını görmelerine olanak sağlamaktır.

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik, finansal tablo kullanıcılarının birden fazla şirketin finansallarını, muhasebe ilkelerinin aynı standartlar setine göre izlendiğini garanti ederek yan yana gözden geçirebilme yeteneğidir.

Muhasebe bilgileri kesin veya somut değildir ve tutarsız verilerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için standartlar geliştirilir. Bu kurallar olmadan, şirketler arasında mali tabloları karşılaştırmak, aynı sektör içinde bile son derece zor olurdu. Tutarsızlıkları ve hataları da tespit etmek daha zor olacaktır.

Temel Muhasebe İlkeleri Nelerdir?

En temel muhasebe ilkelerinden bazıları şunlardır:

 • Tahakkuk ilkesi
 • muhafazakarlık ilkesi
 • Tutarlılık ilkesi
 • Maliyet prensibi
 • Ekonomik varlık ilkesi
 • Tam ifşa ilkesi
 • işletmenin sürekliliği ilkesi
 • Eşleştirme ilkesi
 • önemlilik ilkesi
 • Para birimi ilkesi
 • Güvenilirlik ilkesi
 • Gelir tanıma ilkesi
 • Zaman periyodu ilkesi

En dikkate değer ilkeler gelir tanıma ilkesi, eşleştirme ilkesi, önemlilik ilkesi ve tutarlılık ilkesini içerir. Bütün önemli işlemlerin finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi gerektiğinden, bütünlük önemlilik ilkesi tarafından sağlanır. Tutarlılık, bir şirketin muhasebe ilkelerini zaman içinde kullanmasını ifade eder.

Muhasebe ilkeleri birden fazla yöntem arasından seçim yapmaya imkan verdiğinde, bir şirket zaman içinde aynı muhasebe yöntemini uygulamalı veya muhasebe yöntemindeki değişikliği mali tablo dipnotlarında açıklamalıdır.

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP)

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP), ABD’deki özel şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için tek tip muhasebe ilkeleridir. Bu ilkeler büyük ölçüde, üyeleri Finansal Muhasebe Vakfı tarafından seçilen bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından belirlenir.

Benzer bir kuruluş olan Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (GASB), yerel ve eyalet yönetimleri için GAAP standartlarını belirlemekten sorumludur. Üçüncü bir organ olan Federal Muhasebe Standartları Danışma Kurulu (FASAB), federal kurumlar için muhasebe ilkelerini yayınlar.

Özel şirketlerin GAAP’a uyması gerekmese de, halka açık şirketlerin bir borsada listelenmek için GAAP’a uygun mali tablolar sunması gerekir. Halka açık şirketlerin üst düzey yetkilileri ve bağımsız denetçileri, mali tabloların ve ilgili notların GAAP’a uygun olarak hazırlandığını tasdik etmelidir.

Özel şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, borç verenler veya yatırımcılar tarafından GAAP uyumlu mali tablolar hazırlamaları için de gerekli olabilir. Örneğin, yıllık denetlenmiş GAAP mali tabloları, çoğu bankacılık kurumu tarafından zorunlu kılınan ortak bir kredi sözleşmesidir. Bu nedenle, ABD’deki çoğu şirket ve kuruluş, yasal bir gereklilik olmasa da GAAP’a uymaktadır.

Muhasebe ilkeleri dünyanın her yerinde farklılık gösterir, yani farklı ülkelerden şirketlerin mali tablolarını karşılaştırmak her zaman kolay değildir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı (IFRS) yayınlamaktadır. Bu standartlar, Avrupa Birliği (AB) dahil olmak üzere 120’den fazla ülkede kullanılmaktadır.

Yatırımcıları korumaktan ve menkul kıymetler piyasalarında düzeni sağlamaktan sorumlu ABD devlet kurumu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), UFRS’ye geçişle ilgilendiğini ifade etti. Ancak, iki standart arasındaki farklar nedeniyle, ABD’nin öngörülebilir gelecekte geçiş yapması pek olası değildir.

Ancak, FASB ve IASB, muhasebe sorunları ortaya çıktıkça belirli konularda benzer düzenlemeler yapmak için birlikte çalışmaya devam etmektedir. Örneğin, 2014 yılında FASB ve IASB ortaklaşa yeni hasılat tanıma standartlarını duyurdu.

Muhasebe ilkeleri dünyanın her yerinde farklılık gösterdiğinden, yatırımcılar farklı ülkelerdeki şirketlerin mali tablolarını karşılaştırırken dikkatli olmalıdır. Farklı muhasebe ilkeleri konusu, daha olgun piyasalarda daha az endişe vericidir. Yine de, birçok muhasebe ilkesi kümesi altında sayıların çarpıtılması için hala bir alan olduğundan dikkatli olunmalıdır.

Muhasebe ilke ve standartlarını kim belirler?

Muhasebe standartlarını belirlemekten çeşitli organlar sorumludur. Amerika Birleşik Devletleri’nde genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP), Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından düzenlenir. Avrupa’da ve başka yerlerde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından belirlenir.

UFRS’nin GAAP’tan farkı nedir?

IFRS, uluslararası alanda kullanılan standartlara dayalı bir yaklaşımken, GAAP, öncelikle ABD’de kullanılan kurallara dayalı bir sistemdir. UFRS, sürekli değişen finansal ortama yanıt olarak düzenli olarak revize edilen daha dinamik bir platform olarak görülürken, GAAP daha statiktir.

İki sistem arasında çeşitli metodolojik farklılıklar vardır. Örneğin, GAAP, şirketlerin envanter maliyeti yöntemi olarak ilk giren ilk çıkar (FIFO) veya son giren ilk çıkar (LIFO) kullanmalarına izin verir. Ancak LIFO, UFRS kapsamında yasaklanmıştır.

Muhasebe ilkeleri ilk ne zaman ortaya konmuştur?

Standartlaştırılmış muhasebe ilkeleri, 15. ve 16. yüzyıllarda, varlıklar ve yükümlülükler için eşleşen girişlere sahip bir T-defterini getiren çift girişli defter tutmanın ortaya çıkışına kadar uzanır. Bazı bilim adamları, o dönemde çift girişli muhasebe uygulamalarının ortaya çıkışının, ticaretin ve kapitalizmin yükselişi için bir sıçrama tahtası sağladığını iddia ettiler. Ne olacaktı Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (AICPA) ve New York Borsası (NYSE), 1930’larda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki firmalar tarafından kullanılacak ilk muhasebe standartlarını başlatmaya çalıştı.

Muhasebe ilkelerine yönelik bazı eleştiriler nelerdir?

İlkelere dayalı muhasebe sistemlerini eleştirenler, bunların şirketlere çok fazla özgürlük verebileceğini ve şeffaflık önermediğini söylüyor. Şirketlerin belirlenmiş belirli kurallara uyması gerekmediği için raporlamalarının finansal sağlıklarının yanlış bir resmini sağlayabileceğine inanıyorlar. GAAP gibi kurallara dayalı yöntemler söz konusu olduğunda, karmaşık kurallar finansal tabloların hazırlanmasında gereksiz komplikasyonlara neden olabilir. Bu eleştirmenler, katı kurallara sahip olmanın, şirketlerin endüstri standartlarına uymak için kaynaklarının adil olmayan bir miktarını harcamak zorunda olduğu anlamına geldiğini iddia ediyor.

Alt çizgi

Muhasebe ilkeleri, şirketlerin finansal verileri raporlarken uyması gereken kurallar ve yönergelerdir. ABD’de GAAP veya başka yerlerde IFRS olsun, bu ilkelerin genel amacı şeffaflığı artırmak ve temel olarak yatırımcıların farklı şirketlerin mali tablolarını karşılaştırmasını kolaylaştırmaktır.

Bu kurallar ve standartlar olmadan, halka açık şirketler finansal bilgilerini muhtemelen rakamlarını şişirecek ve alım satım performanslarını gerçekte olduğundan daha iyi gösterecek şekilde sunacaklardır. Şirketler hangi bilgilerin nasıl ifşa edileceğini seçebilseydi, bu yatırımcılar için bir kabus olurdu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button