Açık Toplum ve Düşmanları (Karton Kapak) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı Açık Toplum ve Düşmanlarıdır ve yazarı Karl R. Popper’dir. Birinci Dünya Savaşı sırasında siyasi sürgünde yazılan ve 1945 yılında yayımlanan bu etkili kitap, demokrasinin savunusunu yapmaktadır. Popper, Platon, Hegel ve Marx’ın felsefelerinin merkezi planda siyasi sistemlerindeki tehlikeleri vurgulamaktadır. Popper’ın anlaşılabilir üslubu, bilgeliği ve büyük filozofların fikirlerini açıklamadaki başarısı kitabın popülerliğini artırmıştır. Günümüzde hala totaliter sistemlerin yükselişi ile birlikte kitabın önemi ve etkisi devam etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button