Amerika Birleşik Devletleri Hakkında Jeopolitik Bilgi

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Kuzey Amerika’da Kanada ve Meksika arasında bir ülkedir. Ülke ayrıca Kuzey Amerika’nın kuzeybatısındaki Alaska eyaletini ve Pasifik’in ortalarında bir takımada olan Hawaii eyaletini de kapsar. Kanada, Meksika ve Rusya ile (deniz sınırı) sınırlıdır. ABD, esas olarak bir Deniz Gücü ülkesidir ve 1990 sonrası tek kutuplu dünya hegemonyasının merkezidir. 2018 verilerine göre 327 milyondan fazla nüfusu bulunmaktadır.

  • Ana jeopolitik müttefikler: İngiltere ile özel ilişkiler, Japonya, Filipinler, Güney Kore, Avustralya, İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Kolombiya.
  • Jeopolitik Rakipler: Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika, Türkiye, Brezilya, Küba, Venezuela, Bolivya, Ekvator, İran, Suriye, Kuzey Kore.
  • Bölgesel anlaşmazlıklar: Kanada ve ABD, Beaufort Denizi’ni ve Kuzeybatı Geçidi’nin statüsünü nasıl bölüşeceklerini tartışıyorlar. Bahamalar ve ABD, bir deniz sınırı konusunda anlaşmazlık içerisindedir. Guantanamo Körfezi’ndeki ABD Deniz Üssü, Küba’dan kiralandı ve yalnızca karşılıklı anlaşma veya ABD’nin bölgeyi terk etmesi kira sözleşmesini feshedebilir. Haiti, ABD tarafından yönetilen Navassa Adası’nda hak iddia ediyor.
  • Etnososyoloji: ABD’nin nüfusu, farklı Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen göçmenlerden, Afrika’dan gelen siyah kölelerin soyundan gelenler ve (çoğunluğu beyaz yerleşimciler tarafından yok edildi) yerli nüfustan oluşmaktadır.
  • Etnik yapı: %72,41 Beyaz – %12,61 Siyah – %9,11 Diğer / Çok ırklı – %4,75 Asya – %1,12 Yerli –  %14 İspanyol kökenli Amerikalılar.
  • Dini Yapı: Protestan %51.3, Katolik %23.9, Mormon 1.7%, diğer Hıristiyan 1.6%, Yahudi 1.7%, Budist %0.7, Müslüman %0.6, diğer veya tanımlanmamış %2.5, bağlı olmayan %12.1, hiçbiri %4.
  • Jeoekonomik Tanımlama: “Çekirdek” durumu. ABD, onu dünyadaki ana ekonomi yapan ve dünyanın diğer bölgelerinden kaynakları, insanları ve sermayeyi çeken bir dolar emisyon merkezidir.
  • İç Meseleler: Ortak Amerikan kimliğini paylaşmayan Latin Amerika nüfusunun toplu göçü. ABD içindeki ırk çelişkileri. İç suç faaliyetleri. Siber terörizm.
  • İç Politik Şema: Ülkenin doğu ve batı kıyıları daha çok liberal bir Post-Modern değerler dizisine yenilmiştir, Orta-Batı ve Güney daha muhafazakardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button