90/10 Stratejisi: Tanım, Nasıl Çalışır, Örnekler

90/10 Stratejisi Nedir?

Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, emeklilik birikimlerinin yatırımı için “90/10” yatırım stratejisini icat etti. Yöntem, kişinin yatırım sermayesinin %90’ını hisse senedi bazlı endeks fonlarına dağıtırken, paranın kalan %10’unu daha düşük riskli yatırımlara tahsis etmeyi içerir.

Bu sistem, uzun vadede genel portföyde daha yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yöntemi izleyen Buffett, bireysel bir yatırımcının elde edebileceği potansiyel kazançların, yüksek ücretli yatırım yöneticileri çalıştıran yatırımcılara kıyasla daha üstün olacağını iddia ediyor. Bununla birlikte, çoğu yatırımcının satın aldığı endeks fonlarının kalitesine bağlıdır.

Temel Çıkarımlar

  • Emeklilik tasarrufları için 90/10 yatırım stratejisi, kişinin yatırım sermayesinin %90’ını düşük maliyetli S&P 500 endeks fonlarına ve kalan %10’unu da kısa vadeli devlet tahvillerine tahsis etmeyi içerir.
  • Berkshire Hathaway hissedarlarına yazdığı bir mektupta Warren Buffett, eşinin %90’ı S&P 500 endeks fonuna ve %10’u devlet tahvillerine yatırılacak olan mirasıyla ilgili 90/10 kuralını takip etme planlarını özetliyor.
  • 90/10 yatırım kuralı, yatırımcıların yatırım riskine toleranslarını yansıtmak için kolayca değiştirebilecekleri önerilen bir ölçüttür.
Warren BuffetWarren Buffet

Alison Czinkota / Investopedia

90/10 Stratejisi Nasıl Çalışır?

90/10 stratejisinin tipik bir uygulaması, portföyün %10’luk sabit getirili bileşeni için kısa vadeli Hazine Bonolarının (T-Bonoları) kullanılmasını içerir. Kalan %90’lık yatırım, daha yüksek riskli (ancak düşük maliyetli) endeks fonlarına yapılır.

Örneğin, 90/10 stratejisini kullanmayı seçen 100.000$’lık portföyü olan bir yatırımcı, bir S&P 500 endeks fonuna 90.000$ yatırım yapabilir. Kalan 10.000 $, varsayımsal senaryomuzda yılda %4 getiri sağlayan bir yıllık Hazine Bonolarına gidebilir.

Tabii ki, “90/10” kuralı, belirli bir yatırımcının yatırım riskine toleransını yansıtacak şekilde kolayca değiştirilebilen, yalnızca önerilen bir kıyaslamadır. Daha düşük risk tolerans seviyelerine sahip yatırımcılar, daha düşük öz sermaye kısımlarını denkleme göre ayarlayabilir.

Örneğin, risk yelpazesinin alt ucunda oturan bir yatırımcı, 40/60 ve hatta 30/70 bölünmüş bir model benimseyebilir. Tek gereklilik, yatırımcının portföy fonlarının daha önemli bir kısmını A- veya daha iyi dereceli daha kısa vadeli tahviller gibi daha güvenli yatırımlar için ayırmasıdır.

90/10 Stratejisi Yıllık Getirilerinin Hesaplanması

Böyle bir portföyün getirisini hesaplamak için, yatırımcının tahsisi getiri ile çarpması ve sonra bu sonuçları toplaması gerekir. Yukarıdaki örneği kullanarak, S&P 500 bir yılın sonunda %10 getiri sağlıyorsa, hesaplama (0,90 x %10 + %0,10 x %4) ile %9,4 getiri sağlar.

Ancak S&P 500 %10 düşerse, bir yıl sonra portföyün toplam getirisi hesaplamaya göre -%8,6 olacaktır (0,90 x -%10 + %0,10 x 4).

Endeks fonlarının bir avantajı, pasif olarak yönetilmeleri nedeniyle diğer fonlardan daha düşük yönetim ücretlerine sahip olmalarıdır.

90/10 Stratejisinin Gerçek Dünya Örneği

Buffett sadece teoride 90/10 planını savunmakla kalmıyor, aynı zamanda Berkshire Hathaway’in 2013’te hissedarlara yazdığı mektupta belirtildiği gibi bu prensibi aktif olarak uygulamaya koyuyor. En önemlisi, Buffett, vasiyetinde belirtildiği gibi, prensibi karısı için bir güven ve emlak planlama direktifi olarak kullanıyor:

Eklemeliyim ki, param ağzımın olduğu yerde: Burada tavsiye ettiğim şey, vasiyetime koyduğum bazı talimatlarla temelde aynı. Bir vasiyet, karımın yararına nakit paranın bir kayyuma teslim edilmesini sağlıyor. (Bireysel vasiyetler için nakit kullanmak zorundayım, çünkü tüm Berkshire hisselerim mülkümün kapanmasını takip eden on yıl içinde belirli hayırsever kuruluşlara tamamen dağıtılacak.) Kayyuma tavsiyem daha basit olamazdı: %10 koy. kısa vadeli devlet tahvillerindeki nakit ve çok düşük maliyetli bir S&P 500 endeks fonunda %90. (Vanguard’ınkini öneririm.) Tröstün bu politikadan elde edeceği uzun vadeli sonuçların, yüksek maaşlı yöneticiler çalıştıran emeklilik fonları, kurumlar veya bireyler gibi çoğu yatırımcının elde ettiğinden daha üstün olacağına inanıyorum.

Özel Hususlar

Buffett’in 90/10 yatırım stratejisinin, yatırımcının yaşını ve risk toleransını dikkate alan varyasyonları vardır. Bir yatırımcı emekliliğe yaklaştığında, yatırıma yönelik daha muhafazakar bir yaklaşımı yansıtmak için bir portföyü yeniden dengelemek genellikle iyi bir fikirdir. Yatırımcının emeklilik döneminde geçimini sağlayacak fonlara sahip olması için yuva yumurtasını koruma ihtiyacı, sürekli büyüme ihtiyacından daha önemli hale gelir. Bu nedenle, yatırım stratejisindeki yüzdeler önemli ölçüde değişebilir.

Bir yaklaşım, yatırımcının tahsisleri değiştirmesini ve böylece fonların %90’ının düşük riskli devlet tahvillerine yatırılmasını ve %10’unun endeks fonlarına yatırılmasını sağlar. Ek olarak, düşüş eğiliminde olan yatırımcılar, çarpışmadan korunma stratejisinin bir parçası olarak bu tahsis miktarlarını tercih edebilir.

Diğer yaklaşımlar, yatırımcının mirasçılarına miras bırakma isteği veya emeklilik sırasında yararlanabilecekleri diğer varlıkların mevcudiyeti gibi diğer faktörlerle birlikte risk toleransına bağlı olarak her bir yatırım türü için yüzdeleri değiştirir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button