500 Hissedar Eşiği

500 Hissedar Eşiği Neydi?

Yatırımcılar için 500 hissedar eşiği, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) zorunlu kıldığı ve bir şirketin bu kadar çok veya daha fazla farklı hissedara ulaştığında kamuya açık raporlama gerekliliklerini tetikleyen eski bir kuraldır. 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 12(g) Bölümü, menkul kıymet ihraç edenlerin SEC’e kaydolmasını ve bir mali yılın bitiminden sonraki 120 gün içinde mali bilgileri kamuya yaymaya başlamasını ister.

Yeni düzenlemeler artık 2.000 hissedar barajını gerektiriyor.

Temel Çıkarımlar

  • 500 hissedar eşiği, şirketlerin 500 veya daha fazla farklı hissedar elde etmeleri halinde mali tabloları ve diğer bilgileri kamuya açıklamasını gerektiren SEC tarafından zorunlu kılınan bir kuraldı.
  • 1964-2012 yılları arasında yürürlükte olan kural, tezgah üstü piyasada iddia edilen dolandırıcılık, anlaşılmazlık ve yanlış bilgilendirmeyi caydırmayı amaçlıyordu.
  • Bugün, hissedar eşiği, büyük ölçüde 500 sınırına çok hızlı ulaşılmasına neden olan teknoloji girişimlerine yapılan hızlı yatırım artışına yanıt olarak 2.000’e ulaştı.

500 Hissedar Eşiğini Anlamak

500 hissedar eşiği ilk olarak 1964’te tezgah üstü (OTC) piyasada ortaya çıkan hileli faaliyetlere ilişkin şikayetleri ele almak için getirildi. Eşik sayıdan daha az yatırımcıya sahip firmaların finansal bilgilerini ifşa etmeleri gerekmediğinden, şeffaflık eksikliği ve hisse dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle, dış alıcılar yatırımlarıyla ilgili tam bilgiye dayalı kararlar alamadılar.

500 hissedar eşiği, 499’dan fazla yatırımcısı olan şirketleri, yatırımcıların korunması ve düzenleyici kurumların gözetimi için yeterli açıklama yapmaya zorladı. Şirket özel mülkiyette kalabilse de, halka açık belgeleri halka açık şirketlerinkine benzer şekilde dosyalamak zorunda kalacaktı. Yatırımcı sayısı 500’ün altına düşerse, artık açıklama yapılması gerekmeyecek.

Özel şirketler, bireysel hissedar sayısını düşük tutarak, kamuya açık raporlamadan genellikle mümkün olduğu kadar uzun süre kaçınırlar; bu, zorunlu raporlama çok fazla zaman ve para tüketebileceği ve ayrıca gizli mali verileri rakiplerin eline verdiği için yararlıdır.

2.000 Hissedar Eşiği

1990’lı ve 2000’li yıllarda teknoloji sektöründe start-up şirketlerin yükselişiyle 500 hissedar barajı, daha fazla özel yatırımcıyı cezbetse de özel kalmak isteyen Google ve Amazon gibi hızla büyüyen şirketler için bir sorun haline geldi. Bu tanınmış devlerin halka açılma kararında sözde başka faktörlerin rol oynadığı düşünülürken, piyasa gözlemcilerine göre 500 kuralı önemli bir husustu.

Böylece, 2012’de İş Başlangıçlarımıza Hızlı Başlama (JOBS) Yasası’nın kabul edilmesiyle eşik 2.000 hissedara yükseltildi. Şimdi, özel bir şirketin, Borsa Yasası’nın kayıt gerekliliği olmaksızın 1.999 adede kadar kayıt sahibine sahip olmasına izin verilmektedir. Mevcut 2.000 hissedar eşiği, yeni nesil süper büyüyen şirketlere, halka arz (IPO) için başvuruda bulunmaya karar vermeden önce biraz daha mahremiyet ve nefes alma alanı sağlıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button