20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995 (Ciltli) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995 (Ciltli) adlı kitap, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, milletlerarası münasebetlerin yapısını ve niteliğini oluşturan gelişmelerin Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarına kadar olan süreci ele almaktadır. Savaşın kökleri, Fransız İhtilali’nin ardından 1815-1914 dönemindeki siyasal ve diplomatik gelişmelerde yatmaktadır.

Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’nun dünya tarihinin en önemli siyasi ve sosyal olaylarını kronolojik olarak derli toplu bir şekilde aktardığı kitap, 20. yüzyılın seyrini değiştiren olayları ve kişileri yüzlerce kaynak ve belgeye dayanarak anlatmaktadır. Liberalizm, Nasyonalizm, Sosyalizm gibi fikir akımlarının doğuşunu ve gelişimini ele alan kitapta, liderler ve siyasi olaylar da detaylı olarak işlenmektedir.

Kitapta, Atatürk’ten Churchill’e, Hitler’den Stalin’e, Arafat’tan Mao’ya kadar doğudan ve batıdan liderlerin siyasi olaylar bağlamında ele alındığı belirtilmektedir. Dünya tarihinin “uzun yüzyılı” olarak adlandırılan bu dönemde yaşanan savaşlar, siyasi krizler ve diplomatik hamleler titiz bir çalışma ile okuyuculara sunulmaktadır. Özellikle Kıbrıs meselesi, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Orta Doğu’da 1980-1995 arasında yaşanan olayların detayları da kitapta yer almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button