%1/10 Net 30 Fatura Ödeme Koşullarında Ne İfade Eder?

%1/10 Net 30 Nedir?

%1/10 net 30 hesaplaması, satın alımlarda nakit indirim sağlamanın bir yoludur. Yani fatura 10 gün içinde ödenirse %1 indirim var demektir. Aksi takdirde, toplam tutar 30 gün içinde ödenecektir.

Temel Çıkarımlar

  • %1/10 net 30 fırsatı, 30 günlük ödeme sözleşmesinden sonraki 10 gün içinde ödendiği sürece hizmet veya ürünler için %1 indirimin sunulmasıdır.
  • Kredi maliyeti yüzde olarak kullanılır ve alıcının indirimli maliyeti almaması, dolayısıyla daha yüksek maliyeti ödemesi ve iskonto kaybını yansıtması durumunda ortaya çıkar.
  • Bir satıcı, nakit girişini hızlandırmak için erken ödeme teşvikleri sunabilir, bu özellikle döner kredi limiti olmayan işletmeler için önemlidir.

Anlamak %1/10 Net 30

%1/10 net 30 hesaplaması, bir satıcı tarafından belirtilen kredi şartlarını ve ödeme şartlarını temsil eder. Satıcı, nakit akışını hızlandırmak için erken ödeme teşvikleri sunabilir. Bu, nakit sıkıntısı çeken işletmeler veya döner kredi limiti olmayan şirketler için özellikle önemlidir. Daha yüksek kar marjına sahip şirketlerin nakit indirimi sunma olasılığı daha yüksektir.

Numaralar satıcılar arasında her zaman değiştirilebilir olsa da, ödeme indirimi sunmanın standart yapısı aynıdır. İlk sayı her zaman indirim yüzdesi olacaktır. Bu rakam, sevkıyattan önce faturadaki toplam indirim yüzdesini veya erken ödeme üzerine indirim yapılabilecek vergileri gösterecektir.

Özel Hususlar

%1/10 net 30 gibi indirim koşulları sanal kısa vadeli kredilerdir. Bunun nedeni, indirim alınmadığı takdirde, alıcının daha düşük bir maliyet ödemek yerine daha yüksek fiyatı ödemesi gerektiğidir. Gerçekte, bu iki fiyat arasındaki fark, yüzde olarak bildirilebilen iskonto kaybını yansıtır. Bu yüzdeye kredi maliyeti denir.

Kredi vadeleri %1/10 net 30 olduğunda, net sonuç, özünde, indirimin uygulanmaması üzerine %18,2’lik bir faiz gideri olur.

Daha yüksek kar marjına sahip şirketlerin nakit indirimi sunma olasılığı daha yüksektir.

Alınan nakit iskontosunun muhasebe kaydı iki şekilde yapılabilir. Brüt satın alma indirimleri yöntemi, indirimin alınmayacağını varsayar ve indirimi yalnızca indirim süresi içinde ödemenin fiilen alınması üzerine girer.

Bu nedenle alacak tutarının tamamı borçlandırılacaktır. Ödeme alındığında, alacak tutarı ödeme tutarı kadar alacak kaydedilir ve aradaki fark alınan indirimlere kredi olarak yansıtılır. Alternatif yönteme net yöntem denir. %1/10 net 30 indirim için %1 indirim uygulanacağı varsayılır. Bu, bir alacağın toplam maliyetin %99’u oranında borç kaydedilmesine neden olur.

Örnek %1/10 Net 30

Örneğin, bir faturada “1000$ – %1/10 net 30” yazıyorsa, alıcı %1 indirim alabilir (1000$ x 0,01 = 10$) ve 990$’ı 10 gün içinde ödeyebilir veya 1000$’ın tamamını ödeyebilir. 30 gün içinde.

Faturanın indirim süresi içinde ödenmemesi durumunda fiyat indirimi yapılmaz ve gecikme ücretlerinin değerlendirilebilmesi için faturanın öngörülen gün sayısı içinde ödenmesi gerekir.

İkinci sayı her zaman indirim döneminin gün sayısıdır. Yukarıdaki örnekte indirim süresi 10 gündür. Son olarak, üçüncü rakam her zaman fatura vade tarihini yansıtır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button